مراحل جذب داوطلبین به صالحین

d67d098fe25caea5139ca2b7624c16a9_L

فرآیندی است که داوطلبین با برنامه ریزی مناسب به حضور در برنامه های شجره طیبه صالحین جذب (دعوت) می‏ گردند.

این مراحل به دو دسته تقسیم می‏گردند: الف ) مراحل مقدماتی و ب) مراحل تکمیلی
مراحل مقدماتی
به مراحلی گقته می ‏شود که لازم است پیش از شروع کار جذب بعنوان فراهم کننده زمینه و مقدمات کار به آنها توجه نمود .
مراحل مقدماتی جذب را می‏ توان به شرح زیر برشمرد؛
۱) تعیین فرد یا تیم مستعد برای جذب
۲) تربیت و آموزش های تخصصی جذب
۳) شناسایی و بررسی اماکن جمعیت هدف
تعیین فرد یا تیم مستعد برای جذب
یکی از مسائلی که در مراحل مقدماتی جذب باید مد نظر قرار گیرد انتخاب فرد یا افرادی است که دارای استعداد، توان و ویژگی های مناسبی برای جذب افراد به برنامه های شجره طیبه صالحین باشد، البته توجه به دارا بودن ویژگی‏های عمومی که در اسناد شجره طیبه صالحین آمده است برای سرگروه جذب لازم است، که علاوه بر ویژگی‏های عمومی در ذیل به برخی از این وی‍ژگی‏های اختصاصی سرگروه جذب نیز اشاره شده است.

توضیخات «مراحل تکمیلی» در ادامه همین سلسه نوشته خواهد آمد… .