چهار زندانی دو تابعیتی با مصوبه شورای عالی امنیت ملی آزاد شدند

[ad_1]


چهار زندانی ایرانی دو تابعیتی ظرف روز جاری در چهار چوب مبادله زندانیان آزاد شدند.

[ad_2]

لینک منبع