تعریف جذب در صالحین

729b3e17358bfb4bd8c4756f57808f97_L

«فرآیند ایجاد انگیزه برای افراد به منظور حضور آنان در برنامه‏ های شجره طیبه صالحین»

اهداف
۱- افزایش کمی بسیجیان و تأثیرپذیری آنان از برنامه های شجره طیبه صالحین.
۲- شناسایی افراد مستعد و نخبه
ضرورت‏ های جذب در شجره طیبه صالحین عبارتند از:
۱- لزوم ایجاد و تقویت ارتباط نسل جوان و نوجوان جامعه با مراکز دینی و انقلابی.
۲- مقابله با تهاجم فرهنگی و جنگ نرم دشمن در جدا نمودن جوانان از مراکز دینی و انقلابی.
۳- احساس مسئولیت و وظیفه و انجام تکلیف شرعی نسبت به هدایت نسل فعلی.
۴- عمل به فرمایشات حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری (مدظله العالی) با محقق شدن جذب.
فوائد
ثمرات و نتایجی که بر جذب در شجره طیبه صالحین مترتب هستند، عبارتند از:
۱- بستر سازی برای گسترش معرفت و تربیت دینی در افراد.
۲- رفع شبهات  ذهنی و دیگر موانع حضور نوجوانان و جوانان در محیط‏ های دینی و انقلابی.
۳- ارتقاء سطح فعالیت‏ های گوناگون بسیج
۴- ایجاد روحیه نشاط و امید در نسل جچوان.
۵- حضور فعال سازمان بسیج در عرصه‏ های گوناگون و محیط‏ های هدف.