شیفتگی برخی مسئولان در برابر آمریکا یعنی پذیرش "نفوذ"

[ad_1]


رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی شیفتگی برخی مسئولان در برابر آمریکا را آمادگی برای پذیرش نفوذ می‌داند و معتقد است: با توجه به تجربه مالزی در بحران اقتصادی به‌دلیل اتکای به غربی‌ها نباید ملتمسانه به‌دنبال سرمایه‌گذاری آنها در اقتصادمان باشیم.

[ad_2]

لینک منبع