امام رضا علیه السلام و برخورد با زیردستان

c085772a56cb0ee61878d6b4d0081774_L

در سیره اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام ، بارها و بارها شاهد رفتاری سراسر از مهربانی و عطوفت آنها با سایر مردم هستیم.

یکی از این موارد، برخورد سراسر از مهربانیِ امام رضا علیه السلام با خادمان خویش است.

یاسر خدمتگزار امام علیه السلام می گوید:

امام رضا علیه السلام هر وقت فرصت پیدا می کرد همه ی خدمتگزاران را از کوچک و بزرگ دور خود جمع می کرد، و با آنان به گفتگو می نشست و مأنوس می گشت، و آنان هم با ایشان انس پیدا می نمودند. هرگاه سر سفره می نشست، از هیچکدام آنان غفلت نمی کرد، چه کوچک و چه بزرگ، حتی اصطبل دار و حجامتگر را هم کنار خودش بر سر سفره می نشاند.

عیون اخبار الرضا ج۲ ، ص ۱۱۷