آشنایی با مادر امام رضا علیه السلام

86d6466d8b891f45551a27bfe9d0cfa5_L

حضرت نجمه خاتون که نام او بر حسب اختلاف روایات تکتم، طاهره، اروی، سمانه، ام البنین، خیزران و… متفاوت است، بانویی از اهالی مغرب (اندلس سابق) بود

که حمیده مادر امام کاظم علیه السلام (که او نیز اهل اندلس بود) با او آشنا شد و او را به همسری فرزندش حضرت امام موسی کاظم علیه السلام برگزید. نجمه قبل از ازدواج از محضر حمیده اصول و کمالات اسلامی را آموخت. نجمه مادر گرامی امام که در تقوا و عفاف سرآمد بود، می گوید: هنگامی که پسرم علی را باردار شدم، هیچ گونه سنگینی احساس نکردم. هنگامی که می خوابیدم، صدای تسبیح و تهلیل و حمد او را می شنیدم. وقتی فرزندم به دنیا آمد، حضرت موسی بن جعفر علیه السلام فرمودند: گوارا باد بر تو کرامت پروردگارت، آنگاه پسرم را در پارچه ای سفید پیچیدم و به دست ایشان دادم. آن بزرگوار در گوش راستش اذان و در گوش چپش اقامه گفتند و آب فرات طلبیدند و کامش را با آب فرات برداشتند و به دست من دادند و فرمودند:

«بگیر این نوزاد را که باقیمانده ی خدا و حجت او بعد از من در روی زمین است.»