نمونه ای از فعالیت امام صادق علیه السلام در راستای رسوخ دادن ایمان

b3f8a286b21bfd52d3c9b12463d21b53_L

میان خودت و من عالمی شیفته دنیا قرار نده که تو را از محبت من باز می دارد

امام صادق علیه السلام یاران و پیروان خود را از برقرار کردن روابط با دانشمندنماهایی که در آن عصر در جامعه پیدا شده بودند برحذر داشته و آنان را از پیروی چنین کسانی منع می کرده اند، زیرا تنها نتیجه ای که از برقراری رابطه و دوستی با چنین افرادی بدون درک واقعی از وضع نفسانی و اخلاقی آنان حاصل می گردید ایجاد یک ساختار ایمانی غلط و منحرف بود زیرا که دانشِ چنین کسانی، سرابی را در بیابان مانَد که تشنه آبش پندارد.

امام علیه السلام به این مطلب که چنین روابطی به از بین رفتن رابطه با خداوند و دوری از او منجر می شود چنین اشاره فرموده اند:

خداوند متعال به حضرت داوود علیه السلام وحی کرد: میان خودت و من عالمی شیفته دنیا قرار نده که تو را از محبت من باز می دارد، چنین کسانی راهزنان بندگان جویای من هستند، کمترین مجازاتی که بر آنان روا می دارم این است که شیرینی مناجات خود را از دل آن ها می زدایم. (کافی، ج ۱، ص ۴۶)

منبع: کتاب پیشوایان هدایت