اسرار زندگى و خانواده ات را براى هر کسى بازگو نکن

4ffe4c55e2862ec13bd51ae5d98195aa_L

شخصى به نام مفضّل بن قیس حکایت نماید: روزى به محضر مبارک امام صادق علیه السلام وارد شدم ؛ و بعضى از مشکلات زندگى خود و خانواده ام را براى آن حضرت بازگو کردم .

امام  به کنیز خود فرمود: آن کیسه را بیاور.

هنگامى که کنیز کیسه را آورد، حضرت به من فرمود: در این کیسه مقدار چهارصد دینار است ، که منصور دوانیقى آن ها را براى ما ارسال داشته است ، آن ها را بردار و مشکلات زندگى خود و خانواده ات را برطرف نما.

پس از آن که کیسه را گرفتم ، عرضه داشتم : یاابن رسول اللّه ! من تقاضاى پول نکردم ؛ بلکه خواستم در حقّ ما به درگاه خداوند متعال دعائى کنى ، تا به دعاى شما گرفتارى هاى ما برطرف گردد.

امام علیه السلام فرمود: مانعى ندارد، این پول ها را بردار؛ و به همین زودى به درگاه خداوند سبحان دعا مى کنم ، که ان شاء اللّه ؛ به خواسته هایت برسى .

و در پایان به عنوان موعظه و نصیحت فرمود: مواظب باش که اسرار زندگى و خانواده ات را براى هر کسى بازگو نکنى ؛ که خود را در نزد افراد، بى جهت سبک خواهى کرد.

منبع: اختیار معرفه الرّجال : ص ۱۸۳، ح ۳۲۰، و ۳۲۲