یک دعاى سازنده

b158364f4293dd939f0251be3690d060_L

فضل بن یونس مى‏ گوید: امام کاظم علیه ‏السلام به من فرمود؛ این دعا را بسیار خوان

« اللهم لا تجعلنى من المعارین، و لا تخرجنى من التقصیر» ؛ خدایا مرا از کسانى که ایمان عاریه‏ اى دارند قرار مده، و مرا از تقصیر بیرون مبر.

عرض کردم : معنى ایمان عاریه (ناپایدار) را دانستم ، ولى معناى ؛ « مرا از تقصیر بیرون مبر» چیست؟

فرمود:« هر کارى را که براى خدا انجام مى‏ دهى، خود را در آن، مقصر بدان، زیرا همه انسانها در مورد اعمالشان، بین خود و خدا، مقصر مى‏ باشند».

منبع: اصول کافى، ج ۲، ص ۵۷۹ ، ح ۷