زندگی اجتماعی و سیاسی امام صادق (علیه السلام)

0030753daf42cd1252bf6eec34cd6272_L

امام صادق فردی تشکیلاتی بودند.امام یک تشکیلات عظیم از مومنان را در اقصی نقاط حکومت اسلامی بوجود آورد. این تشکیلات به این معنا بود که امام آنچه را که میخواهد مردم بدانند ازطریق نمایندگان خود به گوش آنها می رساند ودیگر آنکه مردم برای فهمیدن تکالیف شرعی و پرداخت وجوهات به این نمایندگان مراجعه می کردند.

وقتی امام باقر از دنیا می رود، بر اثر اقداماتی که در گذشته توسط امام سجاد و امام باقر انجام شده بود، اوضاع و احوال به سود خاندان پیامبر تغیر کرد.برنامه و سیاست پنهان امام باقر و امام صادق که البته در آن زمان گفتنش برای ناقلان آن چیزی جز لعنت خدا را همراه نداشت و امروز واجب است مردم بدانند، این بود که بعد از رحلت امام باقر یک قیام علنی راه بیاندازند و حکومت بنی امیه را واژگون سازند .

لذا و قتی از امام باقر در روز های پایانی عمر ایشان پرسیده می شود که قائم آل محمد کیست ؟ نگاهی به امام صادق می کنند و می گویند گویا می بینم که قائم آل محمد این است. منظور از قائم در اینجا شخص عامی است که بر پا کننده حکومت حق و عدل است .

امام صادق در سه زمینه تلاش بسیار کردند ۱- علم و دانش ۲- مبارزه با باطل ۳- ایجاد تشکیلات منظم

شهرت علم و دانش ایشان زبانزد خاص و عام است و در محافل درسی خود تلاش داشتند که آنچه را در طول یک قرن و اندی از اسلام تحریف شده بود به صورت درست برای مردم باز گو کند.

امام صادق مرد مبارزه هم بودند که کمتر در این زمینه شناخته می شود.ایشان مشغول یک مبارزه برای قبضه کردن حکومت و قدرت و به وجود آوردن حکومت اسلامی و علوی بود. این بعد ازتلاش های ایشان با اندکی تحقیق و بررسی آشکار می شود.

اما بعد سوم که حتی بعضی اصلا نشناخته اند، این بود که ایشان فردی تشکیلاتی بود.امام یک تشکیلات عظیم از مومنان را در اقصی نقاط حکومت اسلامی بوجود آورد. این تشکیلات به این معنا بود که امام آنچه را که میخواهد مردم بدانند ازطریق نمایندگان خود به گوش آنها می رساند ودیگر آنکه مردم برای فهمیدن تکالیف شرعی و پرداخت وجوهات به این نمایندگان مراجعه می کردنند.البته شیوه عمل امام هم در شرایط گوناگون مختلف بود به طوری که ایشان در دوره خلفای بنی امیه به علت ضعف و مشغله زیاد آنها به دور از پنهان کاری و تقیه به مبارزه می پرداخت، اما در دوره بنی العباس تقیه را پیش گرفت.زیرا بنی العباس جریان منحرفی بودند که انقلابی را که امام صادق قصد آن را داشت که بوجود آورد منحرف کردند و این خطری است که هر انقلابی را تهدید می کندو آن خط درست انقلاب، گاهی جای خود را به یک خط عوضی منحرف فاسد باطل با شعار حق می دهد. مردم هم تا سال ها حکومت بنی العباس را حکومتی می دانستند که محصول مبارزات آنها برای آل علی است و خبر نداشتند که اینها فاسدند.

زوایای مهم زندگی امام صادق را می توان به سه دوره تقسیم کرد:

  1. تبیین و تبلیغ مسئله امامت
  2. تبلیغ و بیان احکام دین به شیوه فقه شیعی و نیز تفسیر قرآن به روالبینش شیعی
  3. وجود تشکیلات پنهانی ایدئولوژیک-سیاسی

 

دعوت امام صادق به امامت

اکنون می خواهیم ثابت کنیم که امام صادق شاه بیت دعوتش موضوع امامت بوده  واصلی ترین مدرک ما هم در این زمینه روایات فراوانی است که ادعای امامت را از زبان امام صادق به روشنی و صراحت تمام نقل می کند.

امام در هنگام اشاعه این مطلب گاهی می دید که باید به طور مستقیم حکام زمان را نفی کند و خویشتن را به عنوان صاحب حق واقعی ولایت و امامت به مردم معرفی کند  و این نیازمند آگاهی سیاسی و اجتماعی مردم و اینکه برای جمع کثیری لزوم حکومت حق و عدل به ثبوت رسیده باشد که در غیر این صورتمطرح کردن نام یک شخص معین به عنوان امام و زمامدار کاری عجولانه و بی فایده خواهد بود. در جای دیگر هم لازم می بیند که بر گفتن نام، به تنهایی بسنده نکند و با یاد کردن نام امامان به حق و اسلاف پیشین در حقیقت سلسله امامت را متصل و جدایی ناپذیر مطرح کند. در واقع امام صادق با این بیان، امامت خود را، به یک نتیجه قهری که بر امامت گذشتگان مترتب است، می شمارد و آن را از حالت  بی سابقه و بی ریشه بودن بیرون می آورد و سلسله خود را از کانالی مطمئن و تردید ناپذیر به پیامبر متصل می کند.

0176

تبلیغ و بیان احکام دین به شیوه فقه شیعی

این زاویه از زندگی امام هم به قدری آشکارتر و صریح تر از زندگی امامان دیگر است که فقه شیعه را فقه جعفری گفته اند، اما نکته ی پوشیده ای که در این میان مطرح است مفهوم سیاسی و معترضانه این عمل است.

در مقدمۀ این بحث باید گفت کسی که در اسلام خلیفه مسلمین می شود باید علاوه بر وظیفه رهبری سیاسی، رهبر مذهبی مردم هم باشد. این حقیقت مسلم باعث شد که پس از نخستین سلسله خلفای اسلامی، آگاهی های دینی زمامداران بعدی بسیار کم شود. این ضعف در دستگاه حکومتی آنها احساس می شد و از همین جا بود که فقهای درباری راه نفوذ خود را به دستگاه حکومت باز کردند و تلاش خود را برای اهداف شریعت مآبانه حکومت انجام می دادند. فعالیت اینان، ابتدا در قالب جعل روایت و حدیث مطابق میل حاکمان بود، اما کمکم و در اواخر دوره بنی امیه به شکل حکم شرعی در آمد و از این زمان بود که بدعت هایی مانند استحسان ، قیاس و تفسیر به رای وارد زندگی شرعی مسلمانان شد.

در این زمان امام صادق با مطرح کردن فقه جعفری از دو جهت به مبارزه با حکومت پرداخت :۱- اثبات بی نصیبی دستگاه حکومت از آگاهی دینی و ناتوانی آن در امور فکری مردم(در واقع عدم صلاحیتشان برای خلافت)۲- مشخص ساختن تحریفاتی که در فقه رسمی شایع گشته بود.

بنی امیه با این نوع مبارزه آشنایی کافی نداشت اما منصور که دست پرورده مکتب علوی بود با این روش آشنایی کامل داشت ، و به هر نحو ممکن با تدریس و ارتباط امام با مردم مخالفت می نمود.

×زندگی اجتماعی و سیاسی امام صادق(علیه السلام) در بیانات مقام معظم رهبری بر مبنای کتاب انسان ۲۵۰ ساله×