انواع دشمنان

9d1f53a88783a76d11e1e109ae7efa49_L

در یک تقسیم بندی کلی دشمنان ملت بزرگ و انقلابی ایران را در شرایط کنونی می توان به دو بخش:
۱٫    دشمنان درونی
۲٫    دشمان بیرونی

در یک تقسیم بندی کلی دشمنان ملت بزرگ و انقلابی ایران را در شرایط کنونی می توان به دو بخش:

۱٫       دشمنان درونی

۲٫      دشمان بیرونی

 تقسیم نمود.

«ما دو دشمن داریم؛ یک دشمن، دشمن درونی است، یک دشمن، دشمن بیرونی است. دشمن درونی خطرناک تر است.»[۱]

۳٫ سربازان دشمن در لباس دوست:

اما گروه سومی نیز هستند که دشمن صریح نیستند اما همان حرفهایی که دشمن می گوید را تکرار می کنند و عملا در جهت منافع دشمن هستند. بسیاری از اوقات می توان اینان را منافقان درونی نامید. البته بسیاری از اینان مواضع متغیر داشته و بعضا در نهایت به سمت دشمن رفته و تبدیل به دشمن علنی شده اند. به عنوان مثال برخی از مسئولین دوره دوم خرداد که در دوره های بعد به خارج از کشور فراری شدند از این دسته اند. همچنین در دوران پس از انقلاب از این دست افراد زیاد بوده اند.

به همین مناسبت مقام معظم رهبری در موضوع فناوری هسته ای نیز به عده ای که در داخل کشور همان حرف های دشمن را تکرار می کنند نصیحت کرده و فرمودند: «عده ای می نشینند همان حرف دشمن را تکرار می کنند که: آقا! چه لزومی دارد؟… همانهایی که ملی شدن نفت را که به وسیله دکتر مصدق و مرحوم آیت الله کاشانی انجام گرفت، امروز تمجید می کنند- که آن کار، نسبت به این کار کوچک بود؛ این از او بزرگتر است- همانها امروز نسبت به انرژی هسته ای همان حرفی را می زنند که مخالفین مصدق و کاشانی آن روز می گفتند.»[۲]

رهبر معظم انقلاب در کلام خود این دسته از عناصر سیاسی را نصیحت دوستانه نموده و فرمودند: «من به همین مناسبت به عناصر سیاسی داخلی هم دوستانه نصیحت می کنم، مراقب باشند، طوری حرف نزنند، طوری موضعگیری نکنند که به مقاصد دشمن در این جنگ روانی کمک شود.»[۳]

در این زمینه مواضع برخی جریانات سیاسی داخلی که در واقع با موضع گیری خود بخشی از عملیات روانی دشمن را در داخل کشور کلید می زنند قابل تأمل است که چگونه پس از صدور قطعنامه ۱۷۳۷ شورای امنیت بر علیه فعالیت های صلح آمیز هسته ای ایران برخی احزاب و جریانات سیاسی با اتخاذ مواضع منفعلانه در جهت اهداف جنگ تبلیغاتی و روانی دشمن گام برمی دارند که بعنوان نمونه می توان به بیانیه سازمان مجاهدین انقلاب اشاره نمود که در بخشی از آن آمده است: «دولت نهم با افراطی گری و بی منطقی خود در حوزه سیاست خارجی و پرونده هسته ای، مصالح و منافع یک کشور را در معرض تاراج قرار داده است.»[۴]

این درحالی است که در همین ایام روزنامه واشنگتن پست با سرزنش اعضای دائم شورای امنیت می نویسد: «این شورا به جنگ اراده یک ملت رفته است و برگ برنده جمهوری اسلامی ایران در چالش هسته ای با غرب، به میدان آمدن خواست و اراده ملی است، اراده ای که چون متکی بر پشتوانه یک ملت است به هیچ وجه شکستنی نیست.»[۵]

 

 [۱] . مقام معظم رهبری- اول فروردین ۱۳۸۶- مشهد مقدس

[۲] . مقام معظم رهبری- اول فروردین ۱۳۸۶- مشهد مقدس

[۳] . مقام معظم رهبری- اول فروردین ۱۳۸۶- مشهد مقدس

[۴] . هفته نامه صبح صادق- ۲۰فروردین ۸۶

[۵] . هفته نامه صبح صادق- ۲۰فروردین ۸۶