انواع میادین جنگ

d53c89e6112e06952771c7ecc5b4808a_L

دشمن و موارد دشمن شناسی از سوی غرب علیه انقلاب و ارزشهای اصیل اسلامی در چهار وجه معرفی می شود :

دشمن و موارد دشمن شناسی از سوی غرب علیه انقلاب و ارزشهای اصیل اسلامی در چهار وجه معرفی می شود :

۱٫ خصم آشکار رویارو، با ادوات جنگی آشکار

مقابله و ورود به این صحنه که خصم آشکار و با سلاحی قابل شناسایی وارد میدان شده آسان است و تکلیف جنگ آوران معلوم. تنها آمادگی مقابله ترسیم استراتژی به کارگیری تاکتیک و ادوات است که در کنارصبوری امکان پیروزی را فراهم می سازد به همان سان طی ٨ سال نبرد رویارو با مهاجمین عراقی تجربه شد احتمال بروز خصومتی از این دست همواره وجود دارد. پرواضح است که نمی توان در سرزمین حاصل خیز واقع در منطقه سوق الجیشی حساس آن هم با بازار وسیع ۷۵ میلیونی زندگی کرد اما در انتظار طمع ورزی خصم نبود تاریخ چندهزارساله ایران حاکی از این امر است تا آنجا که میتوان تاریخ چند هزار ساله ایران را تاریخ جنگها نام گذاشت.

۲٫ خصم آشکار با ادوات جنگی پنهان

گاه خصم آشکار به میدان می آید اما سلاحی پنهان و ناشناخته را در نبرد وارد می کند . در طول همه سالهای نبرد رویارو میدان این جنگ نیز گسترده بود پس از جنگ ١٣۶٨ به بعد گسترده تر و پیچیده تر و آشکارتر شد. البته درک واقعیت این جنگ برای آنانکه واقف به سیاست ماکیاولی و صهیونیستی حاکم بر نظام کشورهای سلطه جو و استعماری و سازمانهای جهانی نیستند، ممکن نیست. این جنگ، جنگ سیاست بازان حرفه ای، جنگ میزهای کنفرانس و همایش های بین المللی است. جنگ آشکاری که تمامیت یک سرزمین را از مجرای طرح های اقتصادی و سیاسی می بلعد جنگ مردان اتو کشیده و ادکلن زده که سلاح جنگ سرد را درباره کشورهای بزرگی چون ایران موثرتر می دانند .این جنگ جنگ استراتژی های دراز مدت، جنگ بانکهای جهانی و صندوق بین المللی پول و… است.

جنگ آوران این میدان حریف را چونان موریانه از درون می پوسانند و او را به آنجا می کشند که در عین عقب ماندگی و موریانه زدگی گمان می کند مدرن و پیشرفته است .

به عنوان مثال باید از خودمان بپرسیم که چرا سازمانهای جهانی از جمله یونسکو سعی در تحمیل استراتژی توسعه بر کشورهای جهان سومی دارند؟ و حتی برای اجرای این طرحها داوطلب پرداخت وامهای کلان از طریق صندوق بین المللی پول و بانک جهانی نیز می شوند؟ و نیز بپرسیم از خودمان که اهداف پنهان بورس های تحصیلی اعطایی کشورهایی چون فرانسه انگلیس و امریکا به دانشجویان کشورهای اسلامی چه چیزهایی می تواند باشد؟

مطالعه در این باره نیازمند بررسی و پژوهش های جدی است و بیگمان امری است ضروری که بدون انجام آن امکان بازپرسی از سازوکار دشمنی در این مرحله وجود ندارد .

برای حضور در هریک از میادین مردانی کارآزموده لازم است. جنگ رودررو و سخت مردان نظامی را می طلبد اما در میدان دوم تنها مردان کارآمد و زیرک و بابصیرت می توانند وارد معرکه شوند و نقشی مقتضی را ایفا نمایند.

۳٫  خصم پنهان با ادوات جنگی پنهان

هرچه حضور در میدان جنگ اول سهل و تشخیص موقعیت و عمل خصم ساده است در این جنگ همه چیز سخت می نماید. بسیاری از مردان آزموده جنگ رویارو برای حضور در این میدان ناتوانند. خصم چونان اشباح می آید و با سلاح نامریی می جنگد! در حالی که همه مرزها را با سیم خاردار کنترل شده است. این میدان دوست ودشمن به سختی شناخته می شوند. جنگ در حوزه فرهنگی جنگ رایج امروز است. در این میدان برخی شیفتگان ادب و فرهنگ و علم و دانش گاه بی آنکه بخواهند ریشه های هویت و حیثیت فرهنگی مردم خود را می سوزانند، علقه ها را از بین می برند و دلبستگی به فرهنگ مذهبی سنتی و ملی را مبدل می سازند تا جملگی در هوای دستیابی به فرهنگ جهانی و همراه شدن با اعتبارات بین المللی از همه چیز خود بگذرند. روشنفکری از دویست سال قبل چونان طاعون به جان ملتها منتشر در سرزمینهای اسلامی و آسیایی افتاد. شاگردان بسیاری را پروراند تا چون اسب تروا از درون دروازه ها را بگشایند .

امضا کنندگان قراردادهای گلستان و ترکمنچای وابستگان لژهای ماسونی ادب آموختگان مکتب مستشرقان مدرسان و مولفانی که با نحوه نگرش ویژه خود به سکولاریزه کردن معرف دینی مشغول شدند .

پژوهندگان دینی که متدلوژی غربی را برای موضوع اندیشی و کندوکاو در متون به کار گرفتند مولوی و حافظ شناسانی که تفسیر خود از عالم و آدم را به حافظ و سعدی و مولانا نسبت دادند و اقوال آنان را دلیل صحت کلام و دریافت خویش فرض کردند، پژوهندگانی که با نگرش ماتریالیستی به تفسیر منابع دینی پرداختند و باعث محجوب ماندن حقیقت آثار فرهنگی شدند. بسیاری از این گروه در میان خود ما و از ما هستند، نماز برپا می دارند، حجاب مناسبی هم دارند درباره بزرگان دین و ادب کتاب می نویسند، تاریخ ادبیات تالیف می کنند، اما در واقع شاگردانی را می پرورند که چونان یک انگلیسی یا آمریکایی به عالم می نگرند! همه دریافت خود را از میان فرهنگ غربی اخذ می کنند و جان و دلشان در هوای آن دیار می تپد.

۴٫ خصم پنهان با ادوات جنگی آشکار

در این نوع جنگ خصم پوشیده در جامه زیبا و هنری وارد میدان می شود و بی آنکه دست به سلاح گرم ببرد می جنگد جنگ مهاجمینی که قلم، دوربین، سینما و تئاتر و… همان که طی سالهای اخیر به عنوان تهاجم فرهنگی می شناسیم.

منظور تلاش آگاهانه ای است که به صورت سازمان یافته و به قصد مبارزه و براندازی سعی در ایجاد انحراف تردید بی میلی و نفاق در میان جامعه ای دارد که مطابق خواست او عمل نمی کند چرا که میداند سست کردن قلوب و بازی با نفس جوانان آن سرزمین می توان آنان را ضعیف و خمود کرد و با متمایل ساختن قلبشان بسوی خود آنها را از درون می پوساند .

در این کارزار دشمن با بازی با نمادها و سمبلها، تخم بی اعتمادی می پراکند و همه چیز را به سخره می گیرد خادمان را خائن و خائنان را خادم معرفی می کنند تا زمینه بسط فرهنگ سکولارهای انسان مدارانه را فراهم سازد. در این مرحله خصم همه آرمانهای بلند را مبدل به خواسته های حقیر پست دنیایی می کند جوانان را به تمنیات پست حیوانی مشغول می سازد، مدینه غربی را آرمانشهر مطلوب و فاضله معرفی میکند و بالاخره عالم پس از مرگ را در زیر لایه هایی از خاکستر غفلت می پوشاند. اسوه ها و نمونه های کامل شرافت و بزرگی را به سخره می گیرد تا امکان جایگزینی قهرمانان پوشالی سینما و رسانه و… را فراهم آورد. در عصر حاضر روزنامه و سایتها و شبکه های جهانی در زمره بارزترین ابزاری هستند که خصم براحتی از آنها بهره می جوید تا با ایجاد غوغا و اغتشاش بستر دگرگونی اذهان را فراهم نماید.