سمبلهای شیطان پرستی

b1905ba663a06a651aac60b6e5a0025b_L

گذشته از اعتقادات شیطان پرستی، این گروه دارای سمبل ها و نشانه هایی هستند که معنی برخی از این علائم بدین گونه است.

Inverted Pentagram (پنج ضلعی وارونه)

نشانه ستاره صبح، نامی که به شیطان تعلق دارد. این علامت در مراسم های مخفیانه ( کابالا ) و جادوگری برای احضار ارواح شیطانی استفاده میشود. این علامت را شیطان پرستان با دو ضلع در بالا و ملحدان با یک ضلع در بالا استفاده میکنند. در هر حال این علامت نشانه شیطان است و مهم نیست که یک نوک ضلع آن بالا باشد یا هر دوی آنها و یا دور آن دایره ای کشیده شده باشد یا خیر در هر حال این علامت شیطان است.

Baphomet (دیو بافومت)

علامت شیطان پرستی و خدای شیطانی و سمبل شیطان است. ممکن است این علامت به شکل جواهرات دیده شود.

۶۶۶

علامت انسان، نشانه جانور (هیولا) – مکاشفات « … پس هرکس حکمت دارد عدد وحش را بشمارد، زیرا که عدد انسان است و عددش ۶۶۶ است»

Ankh

سمبل باروری و شهوات در انسانها. روح شهوت قدرت این جمع زنان / مردان می باشد.

Swastika or Sun Wheel (صلیب شکسته یا چرخ خورشید)

یک علامت مذهبی باستانی است که سالها قبل از قدرت گرفتن هیتلر به کار میرفت. این علامت در کتیبه های بودایی و مقبره های سلتی و یونانی استفاده میشده. در آیین پرستش خورشید، این علامت به نظر می رسد نشانه مسیر حرکت خورشید در آسمان باشد.

All Seeing Eye (چشمی که به همه جا می نگرد)

 آنها معتقدند که این چشم لوسیفر(شیطان) است و کسی که قدرت کنترل آن را دارد بر تمام دارایی ها حکومت می کند. این علامت در پیشگویی ها به کار میرود. جادوها، نفرین ها، کنترل های روحی و تمامی انحرافات تحت این علامت کار میکنند. این علامت روشنفکران است . به پول رایج ایالات متحده نگاهی بیندازید، این علامت اساس نظم نوین جهانی است.

Upside Down Cross (صلیب وارونه)

نشانه استهزاء و رد کردن مسیح میباشد. گردنبندهای آن توسط شیطان پرستان زیادی به کار میرود. این علامت را میتوان همراه خواننده های راک و روی آلبوم های آنها دید.

Goat Head (سر بز)

بز شاخدار ، بز مندس mendes (همان baal بعل خدای باروی مصر باستان)، بافومت، خدای جادو، scapegoat (بز طلیعه یا قربانی). این یکی از راه های شیطان پرستان برای مسخره کردن مسیح است زیرا گفته میشود که مسیح مانند بره ای برای گناهان بشر کشته شد.

Anarchy (هرج و مرج)

این علامت به معنای از بین بردن تمام قوانین میباشد. به عبارت دیگر هرچه تخریب کننده است تو انجام بده یعنی همان قانون شیطان پرستی . این علامت توسط پانک ها هوی متالها و راک ها به کار میرود.

Anti Justice (ضدعدالت)

تبر رو به بالا علامت عدالت روم قدیم بوده است که علامت واژگون شده آن نشانه ضدعدالت یا شورش و طغیان میباشد. فمنیست ها از دو تبر رو به بالا به معنی مادر سالاری باستانی استفاده مینمایند.