صوفیه/ مقدمه

ded0d43f607a3e2a36eed8deb9a6add0_L

صوفی گری از بزرگترین بدعتهایی بود که در اسلام رواج یافت . این بدعت از میان اهل سنت آغاز شد و در میان امت اسلامی رواج یافت.

در اینکه انگیزه این جریان انحرافی چه بود دربین نویسندگان اختلافات زیادی وجود دارد. بسیاری از بزرگان صوفیه باتحریف تاریخ سعی کردند آغاز تصوف را همان آغاز اسلام معرفی کنند و تاریخچه ای به بلندای تاریخ  اسلام برایش بسازند.
کمی دقت در تاریخ و بررسی ساخت‎های صوفیه و نگاهی به روایات اهل بیت عصمت (ع ) نشان می دهد که تصوف وصوفی گری جریانی بود که برای شکستن موقعیت علمی ومعنوی اهل بیت علیهم السلام در بین امت اسلامی بوجود آمد. هر چند با تشکیل سقیفه بنی ساعده توانستند خلافت وحکومت را از اهل بیت بگیرند اما عظمت معنوی و علمی اهل بیت (ع) همیشه ترس حکومتهای زمان را در پی داشت. حمایت بنی امیه و روابط آنها با سران صوفیه ویا حداقل زمینه سازان پیدایش این جریان همچون حسن بصری نشانگر این واقعیت است که در پشت صحنه این جریان انحرافی حمایتهای مالی و سیاسی حاکمان وقت وجود دارد. پایه ریزی تصوف بر مبنای مقام مرشدیت قطبیت و همعرض قرار دادن آ ن با ولایت اهل بیت (ع)به خوبی پرده از نیت بنیانگذاران وحامیان این جریان و تفکر بر می دارد.