وهابیت شناسی/ علل داخلی و خارجی موفقیت عبدالوهاب

66383f5803e19da78ece25a31c8e71b5_L

علت اینکه ابن تیمیه با همان عقاید محمد بن عبدالوهاب پیروز نشد را به دو دسته عوامل داخلی و نقش استعمار مربوط دانسته‌اند:

عوامل داخلی
هنگامی که عبدالوهاب تحت تأثیر افکار ابن تیمیه قرار گرفت، آل سعود برای تحکیم پایه‌های امارت خود می‌کوشید و این اندیشه را بهترین وسیله یافت.
عوامل خارجی
مستر همفر، جاسوس انگیسی که شناخت مذهبی نسبت به اسلام داشت، عبدالوهاب را بهترین فرد برای ایجاد فرقه‌ای از اسلام که بتواند تفرقه در خاورمیانه (کشورهای اسلامی) به وجود آورده و باعث یک جنگ دائمی در بین آنان شود یافت.
طرح شش ماده‌ای که به عبدالوهاب برای رسیدن به هدف خود داد عبارت است از:
۱٫ تکفیر همه‌ی مسلمانان و مباح بودن خون هر کس که وهابیت را نپذیرد؛
۲٫ خراب کردن کعبه، به دلیل اینکه زمانی جایگاه بت‌ها بوده؛
۳٫ سرپیچی از فرمان عثمانی و جنگ با آنان؛
۴٫ خراب کردن گنبدها، حرم‌ها و مکان‌های زیارتی در مکه و مدینه و سایر شهرهای مسلمانان، به بهانه‌ی مظهر شرک بودن؛
۵٫ انتشار استبداد ترس و اغتشاش در شهرها و مناطق اسلامی
۶٫ قرآنی باید منتشر کرد که مقدار کم یا زیادی از احادیث در آن درج شده باشد؛ که هدف آنها:
الف= معرفی اسلام به عنوان یک دین بی‌روح و خشک و مرتجع (القاعده و طالبان در افغانستان)
ب= گرویدن مسلمانان سایر فرق به وهابیت تا از روح واقعی اسلامی دور گردند.
ج= کوتاه کردن دست امپراطوری عثمانی از نجد و شبه جزیره عربستان.