وهابیت/ مقدمه

609dc56fced87cb234beaeea78d125ff_L

مسلک جعلی وهابیت، بیش از دو قرن است که همچون موریانه ای، به دنبال تخریب دین و تهی نمودن آن است.

مسلکی که به هیچ وجه سازگاری عقلایی ندارد و با روش های ملایم با فطرت عقلا کاملاً بیگانه است.
وهابیت از فرق نسبتاً نو پای اسلامی است، که در زادگاه اسلام، یعنی در عربستان رشد یافته و به دلیل پشتوانه قوی سیاسی و اقتصادی، در حال گسترش به دیگر نقاط اسلامی است. البته وهابیت به عنوان جنبش اسلامی، انشعابی از مذهب حنبلی ، یکی از مذاهب چهارانه  اهل سنت است که افکار نادر آنان با هیچ یکی از سایر مذهاب اسلامی اعم از سنی و شیعه سازگاری ندارد.
اما از آنجا که پیروان این فرقه، تنها خود را بر حق دانسته و پیروان مذاهب دیگر اسلامی را کافر، مشرک و خارج از حوزه اسلام می شمرند، اهمیت مطالعه و تدقیق در اصول فکری این مکتب آشکار می گردد.