رکود در صنایع خراسان‌شمالی؛ فعالیت واحد‌ها با کمتر از ۱۰درصد ظرفیت/صنعتگر رمقی برای ادامه کار ندارد

[ad_1]


رئیس خانه صنعت و معدن خراسان‌شمالی با اشاره به شرایط رکود و فعالیت واحدهای تولیدی این استان با کمتر از ۱۰‌درصد ظرفیت گفت: شهرک‌های صنعتی که باید محل تولید باشد، اکنون به سکوت و سکون کشیده و جز تعداد معدودی، به رکود کشیده شده است.

[ad_2]

لینک منبع