بهائیت/ مقدمه و آشنایی

515f73ff95891609f3052d596e50e868_L

بهائیت یکی از فرقه هایی است که از آیین بابی منشعب شده است. تاریخ پیدایش این فرقه به سده سیزدهم هجری برمی گردد و در پدید آمدن آن می توان برخی زمینه های فکری، اعتقادی، سیاسی، تاریخی و اجتماعی را دخیل دانست. شیخ احمد احسائی(۱۱۶۶-۱۲۴۱ق) و سید کاظم رشتی (۱۲۵۹ق)، که جماعت شیخیه از اینان ناشی شده است، سهم عمده ای در پدید آمدن اندیشه های بابیه و به تبع آن بهائیت ایفا نمودند.

اگرچه شیخیه از بینانگذاران این دو فرقه تبری می جویند اما افکار و آراء احسائی و سید کاظم رشتی به همراه برخی زمینه های اجتماعی و سیاسی زمینه مناسبی را برای طرح ادعاهای بابیه و بهائیت فراهم نمود. در نوشتار حاضر تلاش شده است تاریخچه شکل‏گیری بهائیت و عوامل پیدایی آن و نقد و نقض ادعاهای آنها ارائه شود.
مسلک بابیگری در قرن سیزدهم قمری (نوزدهم میلادی) توسط فردی به نام سید علی محمد پدید آمد. وی در اول محرم سال ۱۲۳۵ یا ۱۲۳۶ (۱۸۲۰ میلادی) در شیراز متولد شد و در بیست و هفتم شعبان سال ۱۲۶۶ در تبریز به جرم ارتداد به دار آویخته شد.
بابیه او را (حضرت اعلی) و (نقطه اولی) لقب دادند. وی تحصیل ابتداییو آموزش اندک عربی را در شیراز گذراند، سپس پنج سال در بوشهر اقامکت گزید و به تجارت که پیشه پدری بود روی آورد. در همان ایام که نوجوانی بیش نبود، دست به کارهای غیر متعارفی می‏زد و به اوراد و طلسمات که حرفه رمالان و افسونگران بود سخت علاقه مند بود ، در هوای بسیار گرم تابستان هنگام بلندی آفتاب بر بالای بام می ایستاد و برای تسخیر آفتاب اوراد میخواند و حرکات مرتاضان هندی را تقلید می‏کرد.
پی از بازگشت از بوشهر به شیراز، کار و کسب را رها کرد و برای برای کسب علم و سیر و سیاحت رهسپار عراق گردید و در کربلا در سلک شاگردان سید محمد کاظم رشتی درآمد. سید کاظم رشتی درباره ائمه طاهرین (ع) افکار و عقاید غلو آمیزی داشت و آنان را مظهر تجسم یافته خدا یا خدایان مجسم می‏انگاشت و می‏گفت: باید در هر زمان یک نفر میان امام زمان  و مردم باب و واسطه ی فیض روحانی باشد. اینگونه عقاید توجه سیدعلی محمد را به خود جلب کرد و از مریدان خاص وی گریدید و از همانجا بود که فکر دعوی در ذهن او راه یافت. پس از فوت سید کاظم رشتی ، سید علی محمد ادعای ذکریت و بعد ادعای بابیت و سپس ادعای مهدویت وبه تدریج ادعای ثبوت و شارعیت کرد و مدعی وحی و دین جدید گردید و بالاخره این ادعای نهایی ربوبیت و حلول الوهیت در خود پایان داد .

ادامه دارد ….