دشمنان داخلی (۲)

4ca31a130c30c3ccbb0332992bd3b406_L

جریان جدایی دین و سیاست :

دین برنامه ی زندگی است در همه ی شئونات فردی و اجتماعی اش و اسلام به عنوان دین برگزیده ی خداوند برای همه ی قسمت های زندگی انسان برنامه دارد . مگر ممکن است آخرین برنامه ای که خداوند متعال برای هدایت انسان ها فرستاده  است ، مسائل سیاسی و اجتماعی جامعه ی اسلامی را در بر نگیرد؟

مقام معظم رهبری در تبیین اهداف دشمن از ترویج این تفکر می فرمایند : « در طول دوران استعمار دشمنان اسلام و دشمنان بیداری ملت های اسلامی ، تبلیغ می کردند که اسلام معنوی و اسلام اخلاقی از اسلام سیاسی جداست . امروز هم همین را تبلیغ می کنند . امروز هم دستگاه های تبلیغاتی دشمن و جبهه ی دشمن نظام اسلامی با انواع و اقسام وسایل تبلیغاتی سعی می کند اسلام سیاسی و اسلام عدالتخواه و اسلام اجتماعی را به عنوان چهره ای خشن در دنیا معرفی کند و مردم را به اسلام منزوی ، اسلام تسلیم طلبانه و اسلامی که در مقابل متجاوز و ظالم و زورگو هیچ عکس العملی از خود نشان نمی دهد ، سوق می دهد . امام راحل این را شکست و این انگاره دروغین از اسلام را باطل کرد و اسلام ناب را مطرح نمود . اسلام نابی که امام مطرح کرد ، یعنی ضد اسلام متحجر و خرافی و همچنین ضد اسلام رنگ باخته در مقابل مکاتب بیگانه و التقاطی هم آن روز هم در طول سال های مبارزه برای تشکیل نظام اسلامی ، و هم تا امروز ، این یکی از نقاطی است که جبهه ی دشمن اسلام روی آن تاکید می کند ، سیاست را از معنویت جدا کردن ، یعنی انگار کسی می خواهد مسلمان باشد باید سر خود بگیرد و گوشه ای بنشیند و به این که دشمن چه می کند ، متجاوز چه می کند ، اشغال گر چه می کند ، کاری نداشته باشد . امروز هم این را تبلیغ می کنند . امام نقطه مقابل این را در دنیای اسلام مطرح کرد و امروز دنیای اسلام این موج عظیم را در درون خود دارد . »[i]

جریان غرب زدگی :

یکی از عوامل انحطاط مسلمین این است که توجهشان به فرهنگ غربی بوده است و آن ها را متمدن تر از خویش می پنداشته اند ولی این غربزده ها فراموش کرده اند که روزی مسملین به برکت تعالیم اسلامی متمدن ترین ملت های دنیا بوده اند .

یکی از دشمنان اصلی انقلاب اسلامی از همان ابتدا کسانی بودند که نمی توانستند به فرهنگ اسلامی اعتماد کنند و با سلاح قلم به مبارزه با انقلاب اسلامی برخاستند . امام خمینی خطاب به آن ها می فرمایند: « همه ی غرب زدگی ها ظلمت است . اینهایی که توجهشان به غرب است ، توجهشان به اجانب است ، قبله شان غرب است ، رو به غرب توجه دارند ، اینها در ظلمت فرو رفته اند ، اولیائشان هم طاغوت است . علمای شرقی که به واسطه ی تبلیغات داخل و خارج ، به واسطه ی تعلیمات عمال داخلی و خارجی ، رو به غرب آورده اند و قبه آمالشان ملت های غرب است و خودشان را باخته اند و نمی شناسند خودشان را ، مآثر و مفاخر خودشان را گم کرده اند و خودشان را باخته اند و گم کرده اند و به جای آن ها یک مغز غربی نشسته است و لهذا می بینید که هر چیزی که در ایران هست تا یک اسم غربی نداشته باشد رواج ندارد . داروخانه هم باید اسم غربی داشته باشد . کارخانه های ما هم که پارچه می بافند باید آن حاشیه اش خط غربی باشد ، اسم غربی هم رویش بگذارند . خیابان هایمان هم باید یک اسم غربی داشته باشد همه چیزمان باید رنگ غربی داشته باشد . کتاب هم که مینویسند همین کتاب نویس ها ، همین روشنفکر ها ، بعضیشان کتاب هم که می نویسند یا یک اسم غربی روی آن می گذارند یا مطالب را وقتی ذکر می کنند ، استشهاد می کنند به قول یک نفر غربی . عیب هم این است که هم آن ها غربزده هستند و هم ما ها »[ii]

جریان اشرافیت و رفاه طلبی :

آن روز که اشرافیت و رفاه طلبی در بین عوام و خواص مسلمین رسوخ کرد همان روزی بود که جامعه ی اسلامی به عافیت طلبی کشیده شد و از مبارزه با جبهه ی باطل غافل گشت و نتیجه ی این غفلت چیزی جز زبونی و شکست برای مسلمانان نبود .

« ملت عزیز ما که مبارزان حقیقی و راستین ارزش های اسلامی هستند به خوبی دریافته اند که مبارزه با رفاه طلبی سازگار نیست ، و آن ها که تصور می کنند مبارزه در راه استقلال و آزادی مستضعفین و محرومان جهان با سرمایه داری و رفاه طلبی منافات ندارد با الفبای مبارزه بیگانه اند . و آن هایی هم که تصور می کنند سرمایه داران و مرفهان بی درد با نصیحت و پند و اندرز متنبه می شوند و به مبارزان راه آزادی پیوسته و یا به آنان کمک می کنند آب در هاون می کوبند . بحث مبارزه و رفاه و سرمایه ، بحث قیام و راحت طلبی ، بحث دنیا خواهی و آخرت جویی دو مقوله ای است که هرگز با هم جمع نمی شوند . و تنها آنهایی تا آخر خط با ما هستند که درد فقر و محرومیت و استضعاف را چشیده باشند . »[iii]

جریان اسلام منهای روحانیت :

در دوره ی معاصر علت شکست بعضی از قیام هایی که علیه رژیم دست نشانده ی آمریکا انجام شد ، جدا شدن صفوف مبارزان از روحانیت بود .

« ما بیزار هستیم از اینکه بگویند اسلام منهای روحانیت . اسلام منهای روحانیت خیانت است . می خواهند اسالم را ببرند ، اول روحانیت را می برند ، اول می گویند اسلام را می خواهیم ، روحانیت را نمی خواهیم . روحانیت استثنا بشود ، اسلام در کار نیست . اسلام با کوشش روحانیت به اینجا رسیده است . » [iv][i] – بیانات رهبر معظم انقلاب ۱۴/۳/۸۲

[ii] – صحیفه ی امام ، جلد ۹ ، ص ۴۷۱

[iii]  – صحیفه ی نور ، جلد ۲۰

[iv]  – صحیفه امام ، جلد ۷ ، ص ۴۸۷