دشمنان داخلی (۱)

4499a0e577c756b59dbc3fc7824f3bb4_L

این مشکلات که بیشتر بر اثر کوتاهی یا غفلت و بد کرداری و خیانت از درون امت اسلامی ، پدید آمده است ، فهرست طولانی ای را تشکیل می دهد.

اگر نبودند عناصری از داخل نظام که تیشه به ریشه ی جریان اصیل انقلاب اسلامی بزنند ، دشمنان خارجی هیچ راهی برای آسیب رساندن به این نظام نداشتند . از صدر اسلام تا کنون ، هر جا بر پیکره ی این درخت تناور ضربه وارد شده است ناشی از کار شکنی ها و خود فروشی های عناصر داخلی بوده است .

« امروز روزی است که ما مواجه با قدرت های شیطانی بزرگ هستیم و آن ها هم از توطئه ها ننشسته اند ، مشغول توطئه هستند ، توطئه های زیادی در داخل دارند ، مهم آن توطئه های داخلی است ، آن حرف های خارجی که مثلا انحصار اقتصادی ، مداخله نظامی ، این ها مهم نیست خیلی . چیزی نیست که قابل اعتنا باشد و آمریکا هم در این اعلام کردند که شکست خورد . لکن توطئه های داخلی که عمال اجانب و بیشتر از همه عمال آمریکا در داخل مشغول توطئه هستند ، آن ها هستند که تا حالا آن شکست نهایی را نخورده اند . »[i]

مقام معظم رهبری مشکلات درونی جامعه ی اسلامی را عامل انحطاط مسلمین و ضعف آن ها می دانند و می فرمایند : « این مشکلات که بیشتر بر اثر کوتاهی یا غفلت و بد کرداری و خیانت از درون امت اسلامی ، پدید آمده است ، فهرست طولانی ای را تشکیل می دهد ، که به عنوان ردیف های اول آن می توان این ها را بر شمرد :

اختلاف فرقه ای که بیشتر به وسیله ی علمای سوء و نویسندگان مزدور ترویج و تشدید می شود .

اختلاف قومی و ملی ناشی از ملی گرایی افراطی که بیشتر به دست روشنفکران وابسته دامن زده می شود .

تسلیم در برابر قدرت های مداخله گر که برخی کشور ها را به اقمار قدرت های بزرگ بدل ساخته است .

تسلیم در برابر فرهنگ فاسد غرب و حتی ترویج آن با انگیزه های سیاسی یا عقیدتی .

بی اعتقادی و بی اعتنایی برخی از دولت ها به مردم خود و اراده و عقیده و نیاز های آن ، و خودکامگی در برابر آنان

مرعوب بودن بسیاری از شخصیت های سیاسی و فرهنگی دنیای اسلام از قدرت های مسلط جهان و امروز مشخصا از آمریکا

حضور دولت غاصب صهیونیستی در قلب منطقه ی اسلامی که خود عامل بسیاری از مشکلات دیگر است .

ترویج جدایی دین از سیاست و معرفی اسلام به عنوان یک تجربه ی فردی که هیچ کاری به مسائل زندگی از قبیل : حکومت و ساست و اقتصاد و غیره ندارد .

انها و ده ها مشکل بزرگ و اساسی دیگر غالبا با وجود ریشه های تاریخی ، در صورتی که رهبران سیاسی و دینی از خود اخلاص و همت و آزادگی نشان می دادند قابل علاج می بود ، منشا گرفتاری های کنونی جهان اسلام شده و در پی خود ، فقر و جهل و تبعیض و فرودستی سیاسی و عقب ماندگی و جنگ و ویرانی و خرافه و تعصب به ارمغان آورده است . »[ii]

شیوع خطر اسلام آمریکایی بزرگترین خطری است که جهان اسلام را تهدید می کند . مقام معظم رهبری در تبیین این تفکر می فرمایند :

« در انقلاب اسلامی ، اسلام کتاب و سنت ، جایگزین اسلام خرافه و بدعت ، اسلام جهاد و شهادت ، جایگزین اسلام قعود و اسارت و ذلت ، اسلام تعبد و تعقل ، جایگزین اسلام التقاط و جهالت ، اسلام دنیا و آخرت جایگزین اسلام دنیا پرستی یا رهبانیت اسلام علم و معرفت ، جایگزین اسلام تحجر و غفلت ، اسلام دیانت و سیاست جایگزین اسلام بی بند و باری و بی تفاوتی ، اسلام قیام و عمل ، جایگزین اسلام تشریفاتی و بی خاصیت اسلام نجاتبخش محرومین ، جایگزین اسلام بازیچه ی دست قدرت ها و خلاصه اسلام ناب محمدی ، جایگزین اسلام آمریکایی گردید .»[iii]

جریان تحجر :

از همان شروع مبارزات انقلاب اسلامی ، یک از جریان هایی که همیشه سد راه انقلابیون می شد و به دلیل عدم شناخت صحیح از تعالیم اسلامی ، اسلحه ی دشمن می گشت ، جریان تحجر در میان خواص و عوام بود .

امام خمینی همیشه با این جریان در مقابله بودند و خطر آن ها را به مسلمین هشدار می دادند : « آنقدر که اسلام از این مقدسین روحانی نما ضربه خورده است از هیچ قشر دیگر ضربه نخورده است و نمونه بارز آن مظلومیت و غربت امیرالمومنین علیه السلام که در تاریخ روشن است . بگذارم و بگذرم و ذائقه ها را بیش از این تلخ نکنم ولی طلاب جوان باید بدانند که پرونده ی تفکر این گروه همچنان باز است و شیوه مقدس مابی و دین فروشی عوض شده است . شکست خوردگان دیروز ، سیاست بازان امروز شده اند »[iv][i] – صحیفه نور ، جلد ۱۱ ، ص ۱۶۵

[ii] – صحیفه ی امام ۱۳۷۵

[iii] – صحیفه ی امام ۱۳۶۹

[iv] – صحیفه ی امام ، جلد ۲۱ ، ص ۲۹۳