دشمنان خارجی (۱)

e0bbeffcf6eb772914c2e44f5eec25e6_L

یکی از تهدیدات همیشگی جریان انقلاب اسلامی ، از سوی دشمنان خارجی این نظام بوده است . آن هایی که می دانند تا زمانی که این انقلاب پا برجاست و اسلام را در جهان فریاد میکند ، قادر نخواهند بود به اهداف و برنامه های خویش برای سلطه بر عالم برسند . پس به ناچار در پی از بین بردن این تفکر هستند . ما در اینجا به دو مصداق اصلی از مصادیق دشمنان خارجی می پردازیم که هستیشان در گرو مبارزه با انقلاب اسلامی است .

آمریکا …

امام خمینی (ره) همیشه از آمریکا به عنوان شیطان بزرگ یاد می کردند و او را بزرگترین دشمن جهان اسلام و بلکه بشریت می دانستند .

« ملت ما بلکه ملت های اسلامی و مستضعفان جهان مفتخرند به این که دشمنان آنان که دشمنان خدای بزرگ و قرآن کریم و اسلام عزیزند ، درندگانی هستند که از هیچ جنایت و خیانتی برای مقاصد شوم جنایتکارانه خود دست نمی کشند . و برای رسیدن به ریاست و مطامع پست خود دوست و دشمن را نمی شناسند و در راس آنان ، آمریکا ، این تروریسم بالذات ، دولتی است که سرتاسر جهان را به آتش کشیده و هم پیمان او صهیونیست جهانی است که برای رسیدن به مطامع خود جنایاتی مرتکب می شود که قلم ها از نوشتن آن و زبان ها از گفتن آن شرم دارند »[۱]

« دنیا باید آمریکا را از بین ببرد و الا تا این ها هستند ، این مصیبت ها در دنیا هست ، این جا نشد ، یک جای دیگر . الان در بسیاری از جاهای دنیا آمریکا آتش افروخته و جنگ هایی که الان در بسیاری از جاهای دنیا هست ، همه اش زیر سر این است و دنیا را این ها دارند تهدید می کنند و هرگز هم این ها سلاح هایی که می گویند متوقف می کنیم و آنها را محدود می کنیم به حد ، هرگز راست نمی گویند بنابراین ما باید هر چه فریاد داریم بر سر این ها بزنیم »[۲]

«وقتی مطلبی پیش می آید که مخالف با منافع آن ها است ، اعلام می کنند که دوستانی داریم و منافعی داریم . آمریکا چه منافعی می تواند در این جا داشته باشد جز منابع زر خیز شما ؟ و چه دوستانی می تواند اینجا داشته باشد جز آنهایی که به عنوان دوستی خدمتگذار هستند ؟ آمریکا دوست نمی خواهد . آمریکا خدمتگزارانی می خواهد که منافع ملتشان را تقدیم کنند . …. ملت ما و دولت ما ایستاده ایم و و در مقابل هر سلطه جویی ایستاده ایم و تا آن وقت که توان داریم مخالفت می کنیم .»[۳]

« امروز شما نگاه کنید خاور میانه نمایشگاه ناکامی آمریکا و شکست های آمریکاست . در این سال ها برای جلوگیری از رشد و قدرت یافتن نظام اسلامی ، هر کاری که توانستند کردند . اگر شما تصور کنید ضربه ای می توانستند بزنند و نزدند ، خطاست . هر کار می توانستند کردند ، هر کار نکردند چون نمی توانستند . در مقابل جنگ تحمیلیشان ، تهاجم دزدانه شان تحریم اقتصادیشان ، جنگ روانیشان ، تبلیغاتشان هیاهو و جنجال و قرشمال بازی هایی که علیه جمهوری اسلامی در دنیا به راه انداختند ، در مقابل همه ، جمهوری اسلامی به پشتیبانی این ملت بزرگ و رشید ، محکم ایستاد ، ایستاد نه فقط به معنای این که توانست خود را نگه دارد و نابود نشود ، بلکه به معنای اینکه روز به روز به قدرت خود افزود . »[۴]

« شک نیست که آمریکا و متحدانش ناکام خواهند شد و دنیا یک بار دیگر شاهد سقوط یک امپراتوری قدرتمند ولی مست ، خواهد بود . همچنان که هم در افغانستان و هم در فلسطین ، محاسبات مستانه ی آنان غلط از آب در آمد . ولی اگر امت اسلامی ، چه دولت ها و چه ملت ها ، به موقع و خردمندانه و شجاعانه تصمیم نگیرند ، بار دیگر خسارت های سنگین و دیر جبرانی خواهند داشت .»[۵]

رابطه با آمریکا

یکی از مسائلی که همیشه در تریبون های مختلف و محافل سیاسی کشور ما جایگاه داشته و در مورد آن اختلاف نظر وجود داشته است بحث رابطه با آمریکاست . بحثی که هم در بین خواص و رجال سیاسی و هم در بین عوام جاری بوده است . در این میان عده ای هستند که حیات و پیشرفت جامعه ی ما را در گرو ارتباط با آمریکا می دانند . ولی عده ی دیگر به این معتقدند که ارتباط با آمریکا جز آسیب و ضرر برای ما نخواهد داشت . امام خمینی (ره) رابطه ی آمریکا با ایران را رابطه یک گرگ و میش می خواندند و شرط رابطه با آمریکا را اصلاح او می دانستند .

« ما روابط با آمریکا می خواهیم چه کنیم ، روابط ما با آمریکا ، روابط یک مظلوم با ظالم است . روابط یک غارت شده با یک غارت گر است . ما می خواهیم چه کنیم . آنها میل دارند ، آنها احتیاج دارند که با ما روابط داشته باشند ما چه احتیاجی به آمریکا داریم ، آمریکا آن طرف دنیاست . آن ها می خواهند که بازار داشته باشند اینجا . آنها باز طمع دارند که نفت ما را بخورند . ما که ، اسلام که ، بنا ندارد ظلم به دیگری بکند مظلوم هم نخواهد شد .

ما تا آخر ایستاده ایم و با آمریکا روابط ایجاد نخواهیم کرد مگر اینکه آدم بشود و از ظلم کردن دست بردارد و از آن طرف دنیا نیاید لبنان و نخواهد دستش را به طرف خلیج فارس دراز کند . …. »[۶][۱] – صحیفه ی نور جلد ۲۱ ص ۱۷۲

[۲] – صحیفه ی نور جلد ۱۷ صفحه ۷۳

[۳] – صحیفه ی نور جلد ۱۶ صفحه ۱۶۵

[۴] – بیانات مقام معظم رهبری ۱/۱/۱۳۸۷

[۵] – پیام به حجاج ۱۸/۱۱/۱۳۸۱

[۶] – صحیفه نور جلد ۶ صفحه ۵۷