اهداف و برنامه‌های دشمن

f1c4dafe9b2166c170d3410acf419ec3_L

اگر ما از نقشه های دشمن غفلت کنیم ، زمینه ی از بین رفتن خودمان را فراهم کرده ایم . همچنین عدم آگاهی از برنامه های او ، گاه باعث می شود که در میدان بازی دشمن قرار بگیریم و نقش سرباز پیاده دشمن را بازی کنیم .

تجربه انقلاب ما در این چند سال به همگان ثابت کرده است که دشمن برای نابودی این جریان از هیچ طرح و برنامه ای غفلت نکرده است و هر روز در یک پوشش جدید در برابر ما صف آرایی می کند . مسئله ای که آگاهی از آن الزامی به نظر می رسد ، شناخت طراحی ها و نقشه های او در این مبارزه است . اگر ما از نقشه های دشمن غفلت کنیم ، زمینه ی از بین رفتن خودمان را فراهم کرده ایم . همچنین عدم آگاهی از برنامه های او ، گاه باعث می شود که در میدان بازی دشمن قرار بگیریم و نقش سرباز پیاده دشمن را بازی کنیم و حتی به جای مبارزه با او ، مرزهای خودی را مورد تهاجم قرار دهیم . رهبران فکری انقلاب اسلامی ، نقشه های دشمنان را این گونه تبیین می کنند :

سه هدف را دنبال می کنند …..

« دشمن طبق نقشه های خود سه هدف را دنبال می کند . اول : عقب نگه داشتن کشور از لحاظ اقتصادی ، برای اینکه دولت را که دولتی مکتبی و وفادار و هوادار ارزش های اسلامی است ، ناکارامد و نالایق و بی کفایت جلوه دهد . لذا وضع اقتصادی برای این منظور، طبق نقشه های دشمن باید عقب بماند . دوم : عقب نگه داشتن علمی ، برای اینکه آینده ی کشور جز با نردبان علم ترقی و پیشرفت نخواهد کرد . ملت ایران چاره ای جز این ندارد که از لحاظ علمی بنیه اش را تقویت کند و در علم پیش برود . ، استعدادش را هم خدا داده است . سوم : بر هم زدن اتحاد و انسجامی که بین ملت ایران یا بین ملت ایران و ملت های مسلمان وجود دارد . » [۱]

بی اعتماد کردن مردم ….

« دشمن الان چه کار دارد می کند ؟ یکی از مهمترین یا شاید بتوانم بگویم مهمترین کاری که دشمن می کند ، دو قلم کار است : یک قلم جدا کردن مردم از نظام ، یک قلم جدا کردن مردم از بینات دین و واضحات احکام اسلامی و شریعت اسلامی است .

این دو تا قلم کاری است که این ها دارند انجام می دهند . درست هم فهمیده اند ، چون پشتوانه ی نظام مردم اند . می دانند که اگر مردم را از نظام جدا کنند ، نظام بی پشتوانه خواهد شد . لذا سعی می کنند مردم را از نظام جدا کنند . چه جوری ؟ بی اعتماد کنند . یک کار واضح ، بی اعتماد کنند : مردم را به مسولین بی اعتماد کنند . مسئولین هر چه کار بکنند هر چه تلاش بکنند هر چه تحرک نشان بدهند هر چه کارهای خوب بکنند ، یک تفسیر بدی در رادیوهای بیگانه و در تبلیغات بیگانه وجود دارد که اگر انسان این رادیو ها را نگاه کند ، این به طور واضح مشاهده می شود البته این همیشه بوده ، همیشه و در همه ی دوره ها یکی از کار های دشمن ، جدا کردن و بی اعتماد کردن مردم به مدیران و کارگزاران بوده . »[۲]

اولین ضربه ای که می زنند ….

« امروز همه ی تلاش آمریکا و دستگاه و جبهه استکبار این است که عنصر قدرت و مقاومت را از ما بگیرد ، یعنی می خواهد ایمان و اتکا به نفس و امید و اتحاد را در ما تضعیف کند . ملتی که ایمان و اتحاد نداشته باشد و نسبت به آینده مایوس باشد پیداست که در همه ی میدان ها شکست می خورد . آنها می خواهند این ها را از ما بگیرند . اولین ضربه ای که میزنند این است که ملت را از خود مایوس کنند . »[۳]

جنگ نرم یعنی …..

« اولویت استکبار در مواجهه با نظام اسلامی آن چیزی است که امروز به آن می گویند جنگ نرم ، یعنی جنگ به وسیله ی ابزار های فرهنگی ، به وسیله ی نفوذ ، به وسیله ی دورغ ، به وسیله ی شایعه پراکنی ، با ابزار های پیشرفته ای که امروز وجود دارد . ابزار های ارتباطی ای که ده سال قبل و پانزده سال قبل و سی سال قبل نبود ، امروز گسترش پیدا کرده . جنگ نرم یعنی ایجاد تردید در دل ها و ذهن های مردم . یکی از ابزار ها در جنگ نرم این است که مردم را در یک جامعه نسبت به یکدیگر بد بین کنند ، بد دل کنند ، اختلاف ایجاد کنند ، یک بهانه ای پیدا کنند با این بهانه بین مردم ایجاد اختلاف کنند »[۴]

آمریکا نظامی نمی آورد اینجا ….

« جوان های ما گول نخوردن از این تبلیغات فاسد آمریکا اینطوری تبلیغ می کند ، آمریکا نظامی نمی آورد اینجا ، آمریکا نویسنده می آورد اینجا ، آمریکا گوینده می آورد اینجا ، آمریکا عمال خودش را که سال های طولانی تربیت کرده می فرستد اینجا که اوضاع ما را به هم بزنند »[۵]



[۱] – بیانات مقام معظم رهبری در دیدار اعضای بسیج دانشجویی ۳۱/۲/۱۳۸۶

[۲] -بیانات رهبر معظم انقلاب ۸۹/۶/۲۵

[۳] – بیانات رهبر معظم انقلاب به مناسبت سالروز آزاد سازی خرمشهر ۱/۳/۸۱

[۴] – بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار جمعی از بسیجیان کشور ۴/۹/۸۸

[۵] – صیفه ی نور – جلد ۱۰ – صفحه ی ۱۵۲