بزرگداشت شهدا

685554eb2d29d0b262925637343ecfd7_L

اگر عکس شهدا در مسجد به نحوى نصب گردد که پشت سر نمازگزاران واقع شود آیا از نظر شرعى اشکال دارد؟
ج) وجود عکس در جایى که نماز مى‌‌خوانند اشکال ندارد اگر چه مکروه است ولى با پوشاندن آن در هنگام نماز کراهت برداشته مى‌‌شود.

۱٫ ساختن مجسّمه همچنین تندیس‌هاى شهداء و نصب آن در میادین چه حکمى دارد ؟
ج) مانع ندارد.

۲٫ نصب تصویر امام خمینى (قدّس‏سرّه) و شهداى انقلاب اسلامى در مساجد ، با توجه به این که خود حضرت امام (قدّس‏سرّه) عدم تمایل خود را نسبت به نصب عکسشان در مساجد ابراز کرده و راجع به کراهت آن هم مطالبى وجود دارد ، چه حکمى دارد؟
ج: اشکال ندارد لکن اگر در شبستان باشد بهتر است هنگام نماز ، به طریقى روى آن پوشانده شود.

۳٫ اگر عکس شهدا در مسجد به نحوى نصب گردد که پشت سر نمازگزاران واقع شود آیا از نظر شرعى اشکال دارد؟
ج) وجود عکس در جایى که نماز مى‌‌خوانند اشکال ندارد اگر چه مکروه است ولى با پوشاندن آن در هنگام نماز کراهت برداشته مى‌‌شود.

۴٫ بنیاد شهید مقدارى پول و مواد غذایى جهت برگزارى مجلس فاتحه و یادبود فرزند شهیدم در اختیار من قرار داده است، آیا گرفتن آنها تبعات اخروى براى من بدنبال دارد؟ آیا موجب کم شدن ثواب و اجر شهید خواهد شد؟
ج: اشکال ندارد که خانواده‌هاى عزیز شهدا آن کمکها را قبول کنند و تأثیرى در اجر و پاداش شهید و خانواده او ندارد.

۵٫ ما تصمیم گرفته‏ایم که در کنار قبور شهداى مدفون در روستا سنگ‌هایى به عنوان یاد بود دیگر شهداى روستا که در مناطق دیگر دفن شده‏اند ، گذاشته شود تا در آینده مزار آنها باشد ، آیا این کار جایز است؟
ج: ساخت صورتهاى نمادین قبر به نام شهداى عزیز اشکال ندارد ، ولى در صورتى که آن مکان وقف براى دفن اموات باشد ، ایجاد مزاحمت براى دیگران در دفن امواتشان جایز نیست.

 

_______________________________

* بر اساس فتاوای مقام معظم رهبری