علل دشمنی استکبار

bad5624cc86e63e5d60645e4f808fc7a_L

چرا با ما دشمنی می کنند ؟ تعالیم اسلامی بارها و بار ها ما را به این مهم متذکر می کند که علت اصلی دشمنی جبهه باطل با شما دین شماست . چرا دشمنان همه ی تجهیزاتشان را برای از بین بردن جبهه حق بسیج کرده اند ؟

« بار ها این را گفته ایم : نظام جمهوری اسلامی با اعلام آرمان عدالت خواهی در سطح بین الملل ، قهرا دشمنانی برای خود تدارک دیده . همه ی کسانی که در سطح تعاملات جهانی معتقد به سلطه و زورگویی و تجاوزند ، با شعار عدالت طلبی از سوی نظام جمهوری اسلامی معارضند ، مخالفند ، عصبانی اند . همچنان که با شعار استقلال ملی ، دشمنانی در مقابل ما صف آرایی می کنند . همه ی انحصار طلبان ، همه ی جهان خواران ، همه ی آن هایی که دستشان به نا حق و ناروا در سفره ی منابع مادی این کشور دراز بوده و چپاول می کردند ، وقتی که این کشور و این ملت اعلام استقلال و نفوذ بیگانگان را قطع می کند ، طبیعتا صف آرایی می کنند . نباید تصور کرد دشمنی دشمنان به خاطر این است که فلان موضع گیری را دولت جمهوری اسلامی یا فلان مسئول کشور انجام داده . مسئله ،   مسئله ی اصل نظام و ساخت نظام است ، مسئله ی شعار های اصولی نظام و امام است . »[۱]

« اردوگاه استکبار سرمایه داری ، از سر بر آوردن نیروی اسلامی ,متوحش و به شدت نگران است و آن را زنگ خطری برای بهره برداری نامشروع خود از مظاهر حیاتی همه ی عالم ، بلکه برای ادامه حیات خود می داند . اگر کسانی تصور کنند که آمریکا که خود مرکز این اردوگاه پر فتنه و فساد است ، ممکن است با نظام اسلامی که مظهر حیات مقتدرانه اسلام است ، سر آشتی و مساعدت داشته باشد ، بسی ساده لوحانه اندیشیده اند . »[۲]

« در این مملکت آنچه که برای آمریکا برای استکبار و برای جهانخواران قابل قبول نیست ، استقلال این مملکت و استقلال و بیداری این مردم است ، آن دست ردی است که این مردم به سینه ی دشمنان این کشور و جهانخواران زده اند … ، این را نمی خواهند . با اسلام هم که دشمنند به این علت است که اسلام این بیداری را به مردم داده  است ، با این دشمنند . »[۳]

« اگر انقلاب اسلامی به فرض محال متعرض آمریکا هم نمی شد ، آن قدر فشار و حیله و خدعه از طرف استکبار و آمریکا علیه این نظام و انقلاب انجام می گرفت ، تا یا منحرفش کنند و یا به کلی نابودش نمایند . این ، روش آمریکاست در مقابل انقلاب اسلامی و انقلاب اسلامی با جوهر و طبیعت و ماهیت اسلامی خود ، چنین خصومت و دشمنی را از طرف استکبار اقتضا دارد . مفهوم استکبار ، مقابله ی با او را اقتضا می کند . »[۴]

امروز مراکز استکبار جهانی بیش از هر چیز دیگری به از بین بردن اندیشه ی اسلامی می اندیشند زیرا این تفکر است که همه ی مردم دنیا را به مبارزه با نظام سلطه و مقابله با همه ی زورگویی ها و از بین بردن همه ی     اندیشه های ظالمانه دعوت می کند . آن ها می دانند که امروز نقطه ی شروع و ریشه ی همه ی جریان های ضد استکباری ، انقلاب اسلامی است . آری ، این صدور تفکر اسلامی به وسیله ی انقلاب ماست که مردم عالم را نسبت به زورگویی ها بیدار کرده است و امروز کار به جایی رسیده است که حتی در مرکز استکبار جهانی یعنی آمریکا ، پرچم آمریکا و اسرائیل به آتش کشیده می شود و این نشان دهنده ی قدرت اندیشه ی اسلامی در تاثیر گذاری در عالم است .[۱] – بیانات مقام معظم رهبری در دیدار بسیجیان استان فارس ، ۱۴ / ۰۲ / ۱۳۸۷

[۲] – پیام مقام معظم رهبری به مناسبت روز ملی مبارزه با استکبار جهانی ۱۳ / ۰۸/ ۱۳۶۹

[۳] – خطبه های نماز جمعه ی تهران ، مقام معظم رهبری ،۱۴ / ۰۳ / ۱۳۷۸

[۴] – بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با دانش آموزان و دانشجویان ، ۱۰ / ۰۸ / ۱۳۶۸