ترویج فرهنگ غرب

2b9b72303a195511df58deb3249f170b_L

آیا جایز است مربّیان مدارس موهاى دانش آموزانى را که موهاى سر خود را به شکلهاى غربى که مخالف آداب اسلامى و تشبه به کفّار است، اصلاح و آرایش مى‏کنند، بتراشند؟ با علم به اینکه راهنمایى و نصیحت آنان فایده‏اى ندارد؟ و آنان ظواهر اسلامى را در مدرسه رعایت مى‏کنند ولى پس از خروج از مدرسه تغییر وضعیت مى‏دهند، وظیفه ما چیست؟

ج: تراشیدن موى سر دانش آموزان توسّط مربّیان شایسته نیست. اگر مسئولین مدرسه تشخیص دادند که بعضى از کارهاى دانش آموزان با آداب و فرهنگ اسلامى تناسب ندارد، بهتر است آنان را نصیحت و راهنمایى‏هاى پدرانه نمایند و در صورت نیاز اولیاى آنان را براى کمک به حل مشکل، از وضعیت دانش آموزان خود آگاه نمایند و البته مراعات قوانین آموزش و پرورش، لازم است.

 

۱٫ پوشیدن لباسهاى مدّ غربى یا شلوارهاى تنگ یا لباسهایى که مارک و علامت برخى از شرکتهاى معروف غربى را دارند و متأسفانه در برخى جاها دیده مى‏شود، چه حکمى‏ دارد؟
ج) استفاده از لباسى که موجب ترویج فرهنگ مهاجم غرب شود و یا مهیج شهوت باشد و یا مفسده‏اى بر آن مترتب شود، جایز نیست.
۲٫ آیا پوشیدن لباسهایى که بر روى آن حروف و تصاویر خارجى چاپ شده، جایز است و آیا این لباسها ترویج فرهنگ غربى محسوب مى‏شوند؟
ج: اگر مفاسد اجتماعى نداشته باشند پوشیدن آنها فى‌نفسه اشکال ندارد و امّا اینکه ترویج فرهنگ غربىِ معارض با فرهنگ اسلامى محسوب مى‏شود یا خیر، موکول به نظر عرف است.

۳٫ امروزه وارد کردن لباسهاى خارجى و خرید و فروش و استفاده از آنها در داخل شهرها متداول شده است، با توجه به افزایش تهاجم فرهنگى غرب به انقلاب اسلامى، این کار چه حکمى دارد؟
ج: واردات و خرید وفروش واستفاده از آنها به مجرّد اینکه از کشورهاى غیراسلامى وارد شده‏اند، اشکال ندارد، ولى آنچه که پوشیدن آن با عفّت و اخلاق اسلامى منافات داشته باشد و یا ترویج فرهنگ غربى که دشمن فرهنگ اسلامى است، محسوب مى‏شود، واردات و خرید وفروش و پوشیدن آن جایز نیست و دراین مورد باید به مسئولین مربوطه مراجعه شود تا از آن جلوگیرى کنند.

۴٫ تقلید از مدهاى غربى در کوتاه کردن مو چه حکمى دارد؟
ج: معیارهاى حرمت در این موارد، شبیه شدن به دشمنان اسلام و ترویج فرهنگ آنهاست و این موضوع با توجه به کشورها و زمانها و اشخاص مختلف، فرق مى‏کند و این امر مختص به غرب هم نمى‏باشد.

۵٫ آیا جایز است مربّیان مدارس موهاى دانش آموزانى را که موهاى سر خود را به شکلهاى غربى که مخالف آداب اسلامى و تشبه به کفّار است، اصلاح و آرایش مى‏کنند، بتراشند؟ با علم به اینکه راهنمایى و نصیحت آنان فایده‏اى ندارد؟ و آنان ظواهر اسلامى را در مدرسه رعایت مى‏کنند ولى پس از خروج از مدرسه تغییر وضعیت مى‏دهند، وظیفه ما چیست؟
ج: تراشیدن موى سر دانش آموزان توسّط مربّیان شایسته نیست. اگر مسئولین مدرسه تشخیص دادند که بعضى از کارهاى دانش آموزان با آداب و فرهنگ اسلامى تناسب ندارد، بهتر است آنان را نصیحت و راهنمایى‏هاى پدرانه نمایند و در صورت نیاز اولیاى آنان را براى کمک به حل مشکل، از وضعیت دانش آموزان خود آگاه نمایند و البته مراعات قوانین آموزش و پرورش، لازم است.

۶٫ فروش کلیه عکسها و کتابها و مجلاتى که به‌طور آشکار مشتمل بر امور قبیح و مبتذل نیستند ولى به‌طور ضمنى باعث ایجاد جوّ فرهنگى فاسد و غیر اسلامى به‌خصوص در بین جوانان مى شوند، چه حکمى دارد؟
ج: خرید و فروش و ترویج امورى از این قبیل که منجر به انحراف جوانان و فساد آنان و باعث پیدایش جوّ فرهنگى فاسدى مى شوند، جایز نیست و واجب است از آنها اجتناب شود.

۷٫ آیا نگهدارى و خرید وسایل و لوازمى که داراى عکس‌هاى «باربى» که ساخت کشور آمریکا مى‌باشد که با اهداف خاصى تولید شده جایز مى‌باشد؟
ج) هرگونه خرید و فروش و نگهدارى وسایل و لوازمى که کمک به کشور غیر مسلمان سازنده آن در جهت بهره‌گیرى درآمد حاصل از ساخت آن در معارضه و مبارزه با اسلام و مسلمین باشد و یا موجب اشاعه‌ى فساد گردد، جایز نیست.

۸٫ حکم شرعى الصاق عکس‌هاى مبتذل بر اجناس با هدف فروش بیش‌تر چیست؟ آیا اسلام به مشتریان هم توصیه به ترک خرید این اجناس را مى‌کند یا نهى دینى فقط به فروشندگان است؟
ج) چاپ، نشر، خرید و فروش و ترویج عکس‌هاى مبتذل و الصاق آنها بر روى اجناس که موجب انحراف و فساد جوانان شده و یکى از مظاهر تهاجم فرهنگی و ترویج فرهنگ منحطّ غرب مى‌باشد، جایز نیست.

۹٫ امروزه وظیفه زنان براى مقابله با تهاجم فرهنگى به جامعه اسلامى ما چیست؟
ج: یکى از مهمترین وظایف آنان حفظ حجاب اسلامى و ترویج آن و پرهیز از لباسهایى است که پوشیدن آنها تقلید از فرهنگ دشمن محسوب مى‏شود.