تهاجم فرهنگی

6ce8174e82984e94a7a98889b7c17e32_L

۱٫ با توجه به هجوم مستمر فرهنگ غربى که در تضاد با اخلاق اسلامى است، و رواج بعضى از عادتهاى غیراسلامى، مثل به گردن آویختن صلیب طلایى توسط بعضى از مردان، و یا استفاده بعضى از زنان از مانتو با رنگ‏هاى زننده، و یا استفاده بعضى از مردان و زنان، از زیورآلات و عینک‏هاى تیره و ساعت هایى که جلب نظر مى‏کند و استفاده از آنها نزد عرف مردم قبیح است، و عده‏اى از آنها حتى بعد از امر به معروف و نهى از منکر هم اصرار بر کار خود دارند، امیدواریم حضرتعالى روشى را که باید در برابر این افراد در پیش گرفت، بیان فرمایید.

ج: پوشیدن طلا یا آویختن آن به گردن بر مردان مطلقاً حرام است، و پوشیدن لباسهایى که از نظر دوخت یا رنگ یا غیر آن تقلید و ترویج فرهنگ مهاجمِ غیر مسلمانان در نظر عرف محسوب مى‏شود، جایز نیست. همچنین استفاده از زیورآلاتى که استعمال آن تقلید از فرهنگ تهاجمى دشمنان اسلام و مسلمین محسوب شود، جایز نیست، و بر دیگران واجب است که در برابر اینگونه مظاهر فرهنگى تقلیدى از بیگانگان مبادرت به نهى از منکر زبانى کنند.

۲٫ مروزه وظیفه زنان براى مقابله با تهاجم فرهنگى به جامعه اسلامى ما چیست؟
ج: یکى از مهمترین وظایف آنان حفظ حجاب اسلامى و ترویج آن و پرهیز از لباسهایى است که پوشیدن آنها تقلید از فرهنگ دشمن محسوب مى‏شود.

۳٫ حکم شرعى الصاق عکس‌هاى مبتذل بر اجناس با هدف فروش بیش‌تر چیست؟ آیا اسلام به مشتریان هم توصیه به ترک خرید این اجناس را مى‌کند یا نهى دینى فقط به فروشندگان است؟
ج) چاپ، نشر، خرید و فروش و ترویج عکس‌هاى مبتذل و الصاق آنها بر روى اجناس که موجب انحراف و فساد جوانان شده و یکى از مظاهر تهاجم فرهنگی و ترویج فرهنگ منحطّ غرب مى‌باشد، جایز نیست.