هدف مبارزه

fbe5093c383685a2c635f66e6581a2d1_L

اولین مسئله ای که باید برای مبارزان یک میدان مبارزه تبیین شود ، هدف ها و انگیزه های قیام است . آن چیزی که برای ادامه ی حیات هر جریانی ، ضروری به نظر می رسد ، باز خوانی و پرداختن مجدد به هدف ها و آرمان هاست .

اولین موضوعی که باید به آن پرداخته شود ، چرایی مبارزه است . در طول تاریخ جنگ ها و مبارزه های فراوانی به وقوع پیوسته است که هر کدام با هدف ها و انگیزه های متفاوتی بوده است . اولین مسئله ای که باید برای مبارزان یک میدان مبارزه تبیین شود ، هدف ها و انگیزه های قیام است . در دوره معاصر حیات سیاسی ایران ، نهضت های گوناگونی با انگیزه های متفاوت شکل گرفته است که گاه نهضت های مردمی بودند با انگیزه های آزادی خواهانه و عدالت طلبانه و یا جریان های حزبی با هدف تامین منافع گروهی .

شاید یک تفاوت عمده نهضت انقلاب اسلامی با سایر نهضت ها را بتوان در این نکته یافت که نگاه امام خمینی به انقلاب ، محدود به مرز های جغرافیایی و حتی مرز های زمانی نمی شد . ایشان با پیروی از تعالیم اسلام ناب محمدی در پی ایجاد نهضت جهانی اسلام بودند .

« ما می گوییم تا شرک و کفر هست مبارزه هست . تا مبارزه هست ، ما هستیم . ما بر سر شهر و مملکت با کسی دعوا نداریم . ما تصمیم داریم پرچم لا اله الا الله را بر قلل رفیع کرامت و بزرگواری به اهتزاز درآوریم .

امروز جنگ حق و باطل ، جنگ فقر و غنا ، جنگ استضعاف و استکبار و جنگ پا برهنه ها و مرفهین بی درد شروع شده است . و من دست و بازوی همه ی عزیزانی که در سراسر جهان کوله بار مبارزه بر دوش گرفته اند و عزم جهاد در راه خدا و اعتلای عزت مسلمین را نموده اند می بوسم . و سلام و درود های خالصانه خود را به همه غنچه های آزادی و کمال نثار می کنم .

جنگ ما جنگ عقیده است ، و جغرافیا و مرز نمی شناسد .و ما باید در جنگ اعتقادیمان بسیج بزرگ سربازان اسلام را در جهان به راه اندازیم .

ما ما در صدد خشکانیدن ریشه های فاسد صهیونیزم ، سرمایه داری و کمونیزم در جهان هستیم . ما تصمیم    گرفته ایم به لطف و عنایت خداوند بزرگ نظام هایی را که بر این سه پایه استوار گردیده اند ، نابود کنیم و نظام اسلام رسول الله را در جهان استکبار ترویج نماییم ، و به زودی ملت های در بند شاهد آن خواهند بود .

ما برای احقاق حقوق فقرا در جوامع بشری تا آخرین قطره خون دفاع خواهیم کرد . امروز جهان تشنه ی فرهنگ اسلام ناب محمدی است و مسلمانان در یک تشکیلات بزرگ اسلامی رونق و زرق و برق کاخ های سفید و سرخ را از بین خواهند برد.

ما باید خود را آماده کنیم تا در برابر جبهه متحد شرق و غرب ، جبهه قدرتمند اسلامی – انسانی با همان نام و نشان اسلام و انقلاب ما تشکیل شود و آقایی و سروری محرومین و پا برهنگان جهان جشن گرفته شود . جهان خواران و سرمایه داران و وابستگان آنان توقع دارند که ما شکسته شدن نو نهالان و به چاه افتادن مظلومان را نظاره کنیم و هشدار ندهیم .»

و حال اینکه این وظیفه ی اولیه ما و انقلاب اسلامی ماست که در سراسر جهان صدا زنیم که ای خواب رفتگان ، ای غفلت زدگان ، بیدار شوید و به اطراف خود نگاه کنید که در کنار لانه های گرگ منزل گرفته اید . برخیزید که اینجا جای خواب نیست .

آنچه در سخنان مقام معظم رهبری ، آیت الله خامنه ای روشن است ادامه همین راه است . یعنی مبارزه با همه ی مصادیق کفر و شرک در جهان تا پیروزی کامل جبهه اسلامی و نجات همه ی پا برهنگان و مظلومان از از زیر چکمه های همه ی مستکبران جهان .

« مقصود از مبارزه این است که ملت ایران در مقابل کید و تعرض و دست اندازی و تلاش های سیاسی دشمن و انواع و اقسام کارهایی که می کند تا دوباره کشور ایران را به یکی از اقمار خود تبدیل نماید ، با شدت و قدرت خواهد ایستاد و مقاومت خواهد کرد . مبارزه یعنی این . مبارزه با استکبار یعنی هر جا در جهان که دستمان برسد ، نسبت به استکبار ، افشاگری خواهیم کرد . هر جایی که مظلومی از ظلم استکبار دچار آسیب است و به جان آمده ما هر طور بتوانیم طرف آن مظلوم را خواهیم گرفت .» [۱]

« مشروعیت مبارزه و قداست آن به این نیست که حقوق فردی یا ملی مورد تجاوز واقع شده باشد ، در همه ی زمینه هایی که یکی از مقدسات بشر مورد دچار مخاطره شده باشد مبارزه مشروع و مقدس است . آنچه مبارزه را مشروع می کند این است که حقی به مخاطره افتاده باشد ، خصوصا اگر آن حق به جامعه ی بشریت تعلق داشته باشد . آزادی از این قبیل است . مبارزه برای نجات مستضعفان که در قرآن تصریح شده است از این باب است . توحید از آن جهت که عمده ترین سرمایه های سعادت بشری است به هر شکل که به مخاطره افتد مبارزه را مشروع می سازد .»[۲]

تجربه نشان می دهد که یکی از عوامل ریزش ها در یک جریان و نهضت و ترک مبارزه ، فراموش شدن و یا استحاله هدف ها و آرمان ها در اندیشه ی پیروان آن جریان است و هر چه از ابتدای نهضت دور تر می شویم و نهضت به نسل های بعد منتقل می شود ، آرمان ها کم رنگ تر جلوه می کنند در نتیجه آن چیزی که برای ادامه ی حیات هر جریانی ، ضروری به نظر می رسد ، باز خوانی و پرداختن مجدد به هدف ها و آرمان هاست .[۱] – بیانات مقام معظم رهبری به مناسبت روز جهانی مبارزه با استکبار جهانی ۹/۸/۱۳۷۵

[۲] – شهید مطهری ، قیام و انقلاب مهدی ص ۴۲