منتظر فرج باش!

9c5cbe3513130dddc001479e3b2a5afc_L

در پایان نامه امام عسکری علیه السلام به عالم بزرگوار- پدر شیخ صدوق- آمده است

و بر تو باد که صبر و شکیبایی ورزی و منتظر فرج باشی، همانا پیامبر ـ صلی الله علیه و آله ـ فرمود: افضل اعمال امت من انتظار فرج است.

شیعیان ما پیوسته در حزن و اندوه خواهند بود تا فرزندم امام قائم ظاهر شود، همان که پیامبر صلی الله علی و آله بشارت داد که زمین را از قسط و عدل پر می کند همچنانکه از ظلم و جور پر شده است.

ای بزرگمرد و مورد اعتماد من ابالحسن –کنیه ابن بابویه- صبر کن و شیعه مرا به صبر فرمان ده، همانا زمین از آن خداست که بندگانش را وارث آن می سازد، و سر انجام نیکو برای پرهیزکاران است و سلام و رحمت خدا و برکات او بر تو و بر همه شیعیانم باد و خدا ما را کافی است و چه خوب وکیل و مولی و یاوری است.