پارسایی‌ ؛ از وظایف منتظران

3e4b3d256a2531e5e21a869496b34598_L

 

انسان منتظرِ حکومتِ علی‌وارِ مهدی موعود، علاوه بر تدین و تقوی باید پارسا باشد

و خود را چنان که آن پیشوا دوست دارد، بسازد و بدارد و به او و یاران او شباهت به هم رساند؛ تا به لطف خدا در شمار آنان به حساب آید.
امام صادق علیه ‎السلام می‌فرماید: هر کس خوش دارد در شمار اصحاب قائم باشد، باید چشم به راه باشد و پارسایی پیش گیرد و کردار با ورع داشته باشد.
امام محمدباقر علیه ‎السلام می‌فرماید: تقوی پیشه سازید و بار سنگین انتظار را به کمک ورع و پارسایی به منزل رسانید و با کوشش بسیار در عبادت و اطاعت خدا.
هر یک از شما دینداران هنگامی غرق شادمانی می‌شوید که به آستانه‌ی ورود به جهان دیگر پا نهید و دوره‌ی دنیا را سپری کنید. آنجا چشمانتان به نعمت الهی و کرامت خدایی و بهشت جاودانی روشن می‌گردد. آنجاست که همه‌ی اندوه ها از میان می‌رود و آنجاست که‌ می‌بینید راهی که شما پیمودید، حق بوده است و راهی که مخالفان شما پیموده‌اند، باطل.