مهدویت در روایات

774bb955a81e24ffe3f4f5e23f5de178_L

رسول الله صلی الله علیه و اله: أبشری یا فاطمه سلام الله علیها ، فإن المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف منک.
امید و آرزوی تحقق نوید کلی،جهانی و انسانی مهدویت، در زبان روایات اسلامی انتظار فرج خوانده شده و عبادت، بلکه افضل عبادات شمرده شده است. اصل انتظار فرج از یک اصل کلی و اسلامی و قرآنی دیگر استنتاج می‌شود و آن اصل حرمت یأس از روح الله است.

 

مردم مومن به عنایات الهی هرگز و در هیچ شرایطی امید خویش را از دست نمی‌دهند و تسلیم یأس و ناامیدی و بیهوده‌گرایی نمی‌گردند. چیزی که هست این انتظار فرج و این عدم یأس از روح الله در مورد یک عنایت عمومی و بشری است نه شخصی یا گروهی، و بعلاوه توأم است با نویدهای خاص و مشخص که به آن قطعیت داده است.

اما در رابطه با آنچه در روایات از حضرت ولی عصر آمده مطالب زیر را به اختصار بیان می‌کنیم:

روایاتی که درباره‌ی مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف و صفات و جزئیات زندگی آن مصلح جهانی، از پیامبر و سایر پیشوایان وارد شده است و علمای شیعه و سنی آنها را در منابع معتبر آورده اند، بیرون از شمارش است. اما می‌توان آنها را به چند بخش تقسیم کرد که به آنها می پردازیم، ابتدا روایاتی می‌باشد که مبنی بر نسب ایشان است و اینکه ایشان شخصی خاص و منتخب می‌باشند، باب دیگری از روایات به تولد و زندگانی و سیمای حضرت می‌پردازد، و بابی دیگر به ویژگی های دوران امامتش و آینده‌ی بشر با سرفصلهایی چون: احادیثی در باب پنهانی متولد شدن ایشان، در باب عمر طولانی حضرت، در باب اینکه مدت زیادی از انظار غائب خواهند بود، راجع به تقسیم شدن غیبت به کبری و صغری، در رابطه با اینکه آیین وی اسلام و کتابش کتاب مبین اسلام است، در رابطه با اینکه جهانیان را به اسلام دعوت می‌کند و در تمام زمین حکومت واحد جهانی بر اساس قوانین اسلام برپا می‌کند، در باره‌ی برقراری عدالت اجتماعی توسط حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف،در مورد پاک کردن شرک و کفر، در مورد اینکه ایمان و امنیت واقعی در حکومتش حکمفرما خواهد گردید،در مورد اینکه وقت ظهورش بر احدی از آحاد مردم معلوم نیست و هرکس وقت تعیین می‌کند دروغگوست، در مورد اینکه اصحاب خاص آن حضرت ۳۱۳ نفرند و از همه‌جای عالم به لمح بصری

گرد می‌آیند، در مورد اینکه منادی آسمانی ایشان را به جهانیان به نام معرفی می‌کند، در مورد اینکه علائمی بر ظهور حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف به وقوع خواهد پیوست و بسیاری روایات دیگر.

اما در مورد اعتبار احادیث مهدویت در میان دانشمندان شیعه و سنی، بحثهایی جریان دارد، که بهتر است جداگانه اشاره‌ای به آنها بکنیم، برخی از محدثان اهل تسنن، تنها شرط صحت حدیث را  نقل توسط بخاری و مسلم دانسته‌اند. اینان حتی در مورد احادیث موجود در تفاسیر مأثور مانند تفسیر طبری و کتب تاریخی مانند تاریخ بغداد، عقیده دارند که اصل بر ضعف حدیث است مگر آن که خلاف آن ثابت شود. این گروه بر مبنای خود، احادیث مهدویت را ضعیف می‌دانند، مگر به آن اندازه که در صحیح بخاری و مسلم آمده است. اما در برابر  اینان جمعی دیگر از محدثان اهل تسنن بر این عقیده اند که در صورت التزام به چنین شرطی، برای بسیاری از احکام شرعی و عقاید دینی، مستندی معتبر نمی‌توان یافت. بلکه مواردی می‌توان یافت که حدیثی بر مبانی رجالی بخاری و مسلم صحیح باشد، گرچه در کتاب آنها نتوان یافت . بعلاوه بسیاری از محدثان اهل تسنن، احادیث مهدویت را متواتر می‌دانند و بدیهی است که در مورد حدیث متواتر،ضعف بعضی از طرق آن سبب ضعف حدیث نمی‌شود، در بررسی احادیث توسط محدثان شیعه هر دو طیف متقدمان و متاخران احادیث بسیاری را بر اساس مبانی خود بر صحیح بودنشان صراحت و اعلام داشته‌اند.

از حضرت امام صادق علیه السلام درباره‌ی علت نامگذاری قائم به مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف پرسیده شد ایشان در جواب فرمودند چون او به هر امر نهانی رهنمون می‌شود. حضرت بقیه الله عجل الله تعالی فرجه الشریف بزرگترین هادی و مهدی الهی می‌باشند که جهان را سراسر عدل و اسلام می‌کنند، در روایات بر سختی دینداری در دوره‌ی غیبت اشاره شده که توجه شما را به روایت دیگری از حضرت صادق علیه السلام جلب می‌کنیم، امام صادق علیه السلام می‌فرمایند: همانا صاحب این امر را غیبتی است که نگه داشتن دین در آن زمان همچون کندن خار گون از بالا به پایین، و با دست است. حضرت سپس مدتی خاموش ماند و آنگاه فرمود: همانا صاحب این امر را غیبتی است. پس بنده باید تقوای الهی پیشه کند و به دین خود چنگ آویزد. در این روایت نیز بر وظیفه‌ی مومنان بر حفظ دینشان اشاره شده که نه حتی منتظران بلکه اگر می‌خواهید دین داشته باشید باید اینچنین کنید، که قدم تا منتظر شدن بس بسیار است. و چه پاداش عظیمی را حضرت صادق علیه السلام برای منتظر فرموده: هرکه در حال انتظار این امر(ظهور قائمعجل الله تعالی فرجه الشریف) بمیرد همچون کسی است که با قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف در خیمه‌ی او باشد. نه، بلکه به مانند کسی است که در کنار پیامبر خدا صلی الله علیه و اله شمشیر بزند. و چه زیبا ظهور حضرت صاحب عجل الله تعالی فرجه الشریفرا رئیس مذهب جعفری حضرت صادق علیه السلام وعده داده با محقق شدن شرایطی: بخدا قسم این امر(ظهور) به سراغتان نیاید مگر پس از آنکه به کلی نا امید شوید، لا والله ، مگر پس از آنکه سره و ناسره‌ی شما از هم باز شناخته شود. و در جایی دیگر فرموده است حضرت صادق علیه السلام: قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف هرگز ظهور نکند تا آنگاه که امانتهای خداوند متعال بیرون آیند(یعنی مومنان از صلب کافران). پس هرگاه بیرون آمدند قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف بر دشمنان خدا چیره می‌‌شود و آنها را می‌کشد.

و چه بی صبرانه منتظرانش در انتظار این کلام امیرمومنان علی علیه السلام هستند: هرگاه منادی از آسمان ندا برآورد که: «إن الحقّ فی ال محمد صلی الله علیه و اله» در آن هنگام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف بر سر زبان‌های مردم می‌افتد و جام محبت او را سر می‌کشند و جز یاد و نام  او بر زبان ندارند.