بررسی موعود گرایی در ادیان مختلف

c79437b55c5c9951dea9dd78facc22a7_L

هر چند ممکن است این سوال پیش آید که چرا در تبیین مهدویت و موعود گرایی به بیان اندیشه های سایر ادیان می پردازیم ، آن هم ادیانی که می دانیم آنها از دست تحریف در امان نبوده اند. بررسی این شواهد هر چند که دچار تحریف شده باشند و قصه های افسانه ای دوران کهن وارد آن شده باشد اما می تواند اصالت بحث موعود و منجی را به ثباتی کم نظیر برساند و منجر به تحکیم این اصل گردد .

در ادیان مختلف ، چه الهی و چه غیر الهی همواره عنصری وجود دارد که در دین‌شناسی به آن «اسکاتولوژی» یعنی «غایت‌شناسی» می‌گویند. ادیان همواره غایت و نهایتی برای بشر ترسیم می‌کنند . حتّی ادیانی که پیامبری ندارند، رهبران آن‌ها مردم را به دین بدون پیامبر و دین بدون خدا دعوت می‌کنند به غایت‌شناسی معتقداند و در کتب و آموزه‌های خود غایت‌شناسی را مطرح می‌کنند و غایت‌شناسی جزء عناصر اساسی ادیان است. در بحث غایت‌شناسی به دو عنصر اشاره می‌شود:

۱- « روز واپسین» :

که روز داوری است که در هر دینی به شکل مخصوصی این روز داوری مطرح شده است که الآن برّرسی این روز را در مبحث خودمان مدّ نظر نداریم.

۲- « موعود گرایی» :

غایتی برای حرکت جوامع بشری ترسیم می‌شود. بدین معنا که تقریباً همه‌ی ادیان معتقدند چرخه‌ی ظلم واستبداد و بی‌عدالتی و رنج از گردش باز می‌ایستد و روزی فرا می‌رسد که با ظهور منجی ،عدالت گیتی را فرا می‌گیرد و نجات دهنده‌ی دنیا عدالت را در دنیا گسترده می‌کند .

برای برّرسی مبحث موعودگرایی در ادیان نیاز به مباحث تخصّصی است و شواهد مسلّم از هر یک از ادیان. به طور کلّی به پنج دین اشاره می‌کنیم و به طور کوتاه مبحث موعودگرایی را فی الجمله در این ادیان اشاره می‌کنیم :

موعود در دین بودا:

در دین بودایی نیز موعودگرایی به عنوان بودای پنجم در آموزه‌های کتب مقدّس بودائیان موجود است و از او به «مَیتِریا» تعبیر می‌شود.

این واژه‌ی سانسیکریتی به معنای «مهربان» است. «مَیتِریا»  در اعتقاد بودایی پنجمین بودا از بوداهای زمینی است که هنوز ظهور نکرده است امّا به ظهور او وعده داده شده است . این بودا در نمادنگاری بودایی به شکل مردی نشسته که آماده‌ی برخاستن است نمایش داده می‌شود و حتماً در بین مجسّمه‌های بودا مجسّمه‌ی این بودا را ملاحظه کرده‌اید که خود نمادی از آمادگی برای قیام و برای ظهور و برای گسترش عدالت در جهان است و این نماد در بین بودائیان از مقام و منزلت چشم‌گیری برخوردار است.

موعودگرایی در دین هندو :

 

دین هندو که حدود ۷۰۰ میلیون پیرو در روی زمین دارد مجموعه‌ی کتب مقدّسش به ترتیب اهمّیّت «وداها»، «ریگ‌ ودا»، «ساها ودا»، «جور ودا» است. و پس از این‌ها کتب «بِرَهمان‌ها» و در مرحله‌ی سوّم آثار معروف به «اُپانیشادها» هستند.

در این قسمت سوّم که آثار معروف به «اُپانیشادها» هستند می‌خوانیم که «ویشنو» که مظهر خیر و مهربانی است و همواره متوجّه و نگران رفاه کلّ جهان است به جهان خاکی نزول می‌کند و به برقراری مجدّد راستی و درستی می‌پردازد. و تعبیری که در یک قسمتی از کتاب «اُپانیشادها» آمده است این است که: «ویشنو سوار بر اسبی سفید در حالی که شمشیر برهنه‌ی درخشانی را به صورت ستاره‌ی دنباله‌دار در دست دارد ظاهر می‌شود و شروران و بدخواهان و ظالمین را در دنیا هلاک می‌کند.»

منجی در آیین زرتشت :

نام موعود در اوستا سوشیانت یا سوشیانس است . در توصیف او در اوستا آمده است که ( او را سوشیانت می خوانند چرا که به همه جهانیان سود و منفعت می رساند ) .

از علامت های ظهور سوشیانت ، در تنگنا قرار گرفتن پیروان آیین زرتشت و تغییر نور خورشید و به لرزه در آمدن زمین است ، که در جاماسب نامه می خوانیم : در زمین، لرزه بسیار بر پا شود و بس ویرانی بکند ، جوانان زود پیر شوند …

در قیام سوشیانت نیز قصه های فراوانی وجود دارد که یکی از آنها مبارزه او با دیو اشموغی یا بدعت است که سوشیانت او را به دوزخ می فرستد و از نکات جالب توجه در قیام او زنده شدن عده ای است که قبلا به دلایلی از دنیا رفته بوده اند است که در میان آنها هم مردمانی پاک سرشت هستند و هم افرادی بسیار پلید .

جهان پس از قیام سوشیانت عالمی است که وحدت در آن عینیت یافته است و دوران حکومت سوشیانت نیز ۵۷ سال ذکر شده است که این دوران به رستاخیز ختم می شود .

ادامه دارد…..