نگاهی تحلیلی راه بردی به نهج البلاغه ۱۰

7e49e0a98da9f422f4c977ee44010f0e_L

کسى که آرزوهایش طولانى است کردارش نیز ناپسند است.

راه برد:

 1. پرهیز از آرزوهای بلند
 2. تاثیر پذیری رفتار از آرزوی های بلند مدت

حکمت ۳۲

فَاعِلُ الْخَیْرِ خَیْرٌ مِنْهُ وَ فَاعِلُ الشَّرِّ شَرٌّ مِنْهُ

نیکوکار، از کار نیک بهتر و بدکار از کار بد بدتر است.

راه برد:

 1. اهمیت خود فرد (فرد عامل) در اصل فعل.

حکمت ۳۳

کُنْ سَمْحاً وَ لَا تَکُنْ مُبَذِّراً وَ کُنْ مُقَدِّراً وَ لَا تَکُنْ مُقَتِّراً

بخشنده باش امّا زیاده روى نکن، در زندگى حسابگر باش امّا سخت گیر مباش.

راه برد:

 1. بخشنده بودن در عین اعتدال
 2. لزوم حسابگری، بدون سختگیری

حکمت ۳۴

أَشْرَفُ الْغِنَى تَرْکُ الْمُنَى

بهترین بى‏نیازى، ترک آرزوهاست.

راه برد:

 1. کلید بی نیازی، ترک آرزوها
 2. عدم تعلق به آرزوها و بلند پروازی‌های نابجا

حکمت ۳۵

مَنْ أَسْرَعَ إِلَى النَّاسِ بِمَا یَکْرَهُونَ-  قَالُوا فِیهِ بِمَا لَا یَعْلَمُونَ

کسى در انجام کارى که مردم خوش ندارند، شتاب کند، در باره او چیزى خواهند گفت که از آن اطّلاعى ندارند.

راه برد:

 1. ضرورت موقعیت شناسی
 2. ضرورت مخاطب سنجی و تشخیص ذائقه مخاطبان
 3. توجه به فضای عمومی برای فعالیت

حکمت ۳۶

مَنْ أَطَالَ الْأَمَلَ أَسَاءَ الْعَمَلَ

کسى که آرزوهایش طولانى است کردارش نیز ناپسند است.

راه برد:

 1. پرهیز از آرزوهای بلند
 2. تاثیر پذیری رفتار از آرزوی های بلند مدت