نگاهی تحلیلی راه بردی به نهج البلاغه

da2cd1ae610e6e4c1d898a7552b7bbf8_L

مَنْ أَطَالَ الْأَمَلَ أَسَاءَ الْعَمَلَ

کسى که آرزوهایش طولانى است کردارش نیز ناپسند است.

 1. پرهیز از آرزوهای بلند
 2. تاثیر پذیری رفتار از آرزوی های بلند مدت

حکمت ۳۲

فَاعِلُ الْخَیْرِ خَیْرٌ مِنْهُ وَ فَاعِلُ الشَّرِّ شَرٌّ مِنْهُ

نیکوکار، از کار نیک بهتر و بدکار از کار بد بدتر است.

 1. اهمیت خود فرد (فرد عامل) در اصل فعل.

حکمت ۳۳

کُنْ سَمْحاً وَ لَا تَکُنْ مُبَذِّراً وَ کُنْ مُقَدِّراً وَ لَا تَکُنْ مُقَتِّراً

بخشنده باش امّا زیاده روى نکن، در زندگى حسابگر باش امّا سخت گیر مباش.

 1. بخشنده بودن در عین اعتدال
 2. لزوم حسابگری، بدون سختگیری

حکمت ۳۴

أَشْرَفُ الْغِنَى تَرْکُ الْمُنَى

بهترین بى‏نیازى، ترک آرزوهاست.

 1. کلید بی نیازی، ترک آرزوها
 2. عدم تعلق به آرزوها و بلند پروازی‌های نابجا

حکمت ۳۵

مَنْ أَسْرَعَ إِلَى النَّاسِ بِمَا یَکْرَهُونَ-  قَالُوا فِیهِ بِمَا لَا یَعْلَمُونَ

کسى در انجام کارى که مردم خوش ندارند، شتاب کند، در باره او چیزى خواهند گفت که از آن اطّلاعى ندارند

 1. ضرورت موقعیت شناسی
 2. ضرورت مخاطب سنجی و تشخیص ذائقه مخاطبان
 3. توجه به فضای عمومی برای فعالیت

حکمت ۳۶

مَنْ أَطَالَ الْأَمَلَ أَسَاءَ الْعَمَلَ

کسى که آرزوهایش طولانى است کردارش نیز ناپسند است.

 1. پرهیز از آرزوهای بلند
 2. تاثیر پذیری رفتار از آرزوی های بلند مدت