نگاهی تحلیلی راه بردی به نهج البلاغه ۳

6da0ffe64efea8adc3d091fff742ea31_L

أَعْجَزُ النَّاسِ مَنْ عَجَزَ عَنِ اکْتِسَابِ الْإِخْوَانِ وَ أَعْجَزُ مِنْهُ مَنْ ضَیَّعَ مَنْ ظَفِرَ بِهِ مِنْهُمْ
ناتوان‏ترین مردم کسى است که در دوست یابى ناتوان است، و از او ناتوان‏تر آن که دوستان خود را از دست بدهد.

     ۱- تاکید بر دوست یابی
۲- تاکید مضاعف بر حفظ دوستان، توجه به سرمایه های انسانی

حکمت ۱۱

إِذَا قَدَرْتَ عَلَى عَدُوِّکَ فَاجْعَلِ الْعَفْوَ عَنْهُ شُکْراً لِلْقُدْرَهِ عَلَیْهِ

اگر بر دشمنت دست یافتى، بخشیدن او را شکرانه پیروزى قرار ده.

 1. لزوم شکرگزاری بواسطه پیروزی
 2. بخشش و درگذشتن از دشمنان بواسطه پیروزی
 3. تاکید بر شکرگزاری های غیر زبانی و رفتاری

حکمت ۱۲

أَعْجَزُ النَّاسِ مَنْ عَجَزَ عَنِ اکْتِسَابِ الْإِخْوَانِ وَ أَعْجَزُ مِنْهُ مَنْ ضَیَّعَ مَنْ ظَفِرَ بِهِ مِنْهُمْ

ناتوان‏ترین مردم کسى است که در دوست یابى ناتوان است، و از او ناتوان‏تر آن که دوستان خود را از دست بدهد.

 1. تاکید بر دوست یابی
 2. تاکید مضاعف بر حفظ دوستان، توجه به سرمایه های انسانی

حکمت ۱۳

إِذَا وَصَلَتْ إِلَیْکُمْ أَطْرَافُ النِّعَمِ- فَلَا تُنَفِّرُوا أَقْصَاهَا بِقِلَّهِ الشُّکْرِ

چون نشانه‏هاى نعمت پروردگار آشکار شد، با ناسپاسى نعمت‏ها را از خود دور نسازید.

 1. شکرگزاری، روش جذب نعمات الهی
 2. ناسپاسی و کفران نعمت عامل دفع نعمتهای الهی

حکمت ۱۴

مَنْ ضَیَّعَهُ الْأَقْرَبُ أُتِیحَ لَهُ الْأَبْعَدُ

کسى را که نزدیکانش واگذارند، بیگانه او را پذیرا مى‏گردد.

 1. توجه ویژه به نزدیکان
 2. دوری از نزدیکان = جذب بیگانگان

حکمت ۱۵

مَا کُلُّ مَفْتُونٍ یُعَاتَبُ

هر فریب خورده‏اى را نمى‏شود سرزنش کرد.

 1. پرهیز از سرزنش عمومی
 2. توجه به ویژگی ها و موقعیت های خاص