در محضر قرآن/ کتاب پند آموز

dcbb9adbf553e9a5d87f8866211a62f2_L

قرآن، براى همه‏ ى مردم، در همه زمان‏ها و مکان‏هاست

آیه ۱۳۸  سوره مبارکه آل عمران

« هَذَا بَیَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَهٌ لِّلْمُتَّقِینَ »

ترجمه: این [قرآن] براى مردم بیانى و براى پرهیزگاران رهنمود و اندرزى است

نکات آیه

قرآن، قابل فهم براى همه‏ ى مردم، در هر عصرى است. «بیان للناس»

قرآن، براى همه‏ ى مردم، در همه زمان‏ها و مکان‏هاست. «للناس»

جهانگردى هدفدار، از عوامل هدایت است. «سیروا فى الارض…هدى»

با آنکه قرآن براى عموم مردم است، ولى تنها افراد پرهیزگار و متّقى پند پذیر هستند. «موعظه للمتقین»

روحیّه‏ ى افراد در استفاده و بهره از آیات الهى مؤثّر است. «للمتقین»