در محضر قرآن/ مبدأ بندگی

b04d286650a4c505736d59aec4e6c694_L

اوّلین خانه‏ اى است که براى عبادت و نیایش مردم بنا نهاده شده است

آیه ۹۶  سوره مبارکه آل عمران

« إِنَّ أَوَّلَ بَیْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِی بِبَکَّهَ مُبَارَکًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِینَ »

ترجمه: در حقیقت نخستین خانه‏ اى که براى [عبادت] مردم نهاده شده همان است که در مکه است و مبارک و براى جهانیان [مایه] هدایت است

نکات آیه

کعبه، اوّلین خانه‏ اى است که براى عبادت و نیایش مردم بنا نهاده شده است. «اوّل بیت وضع للناس»

سابقه تاریخى معابد، یکى از ملاک‏هاى ارزشى آن است. «انّ اوّل بیت وضع…»

خیر و برکت کعبه، تنها براى مؤمنان یا نژاد خاصّى نیست، بلکه براى همگان است. «وضع للناس»

مردمى بودن براى کعبه، یک ارزش است. «وضع للناس»

کعبه، مایه‏ ى هدایت مردم است. «هدى للعالمین»