در محضر قرآن/ تجارت زیان بار

13cf665de00e3d3ffc61de183a9459cd_L

آیه ۱۶  سوره مبارکه بقره

« أُوْلَئِکَ الَّذِینَ اشْتَرُوُاْ الضَّلاَلَهَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ وَمَا کَانُواْ مُهْتَدِینَ »

ترجمه : « همین کسانند که گمراهى را به [بهاى] هدایت‏خریدند در نتیجه داد و ستدشان سود[ى به بار] نیاورد و هدایت‏یافته نبودند.»
نکات آیه
منافق، سود و زیان خود را نمى‏شناسد ولذا هدایت را با ضلالت معامله مى‏کند. «اشتروا الضلاله بالهدى»
انسان، آزاد و انتخاب‏گر است. چون داد و ستد، نیاز به اراده وتصمیم دارد. «اشتروا الضلاله…»
دنیا همچون بازار است و مردمان، معامله‏گر و مورد معامله، اعمال و انتخاب‏هاى ماست. «اشتروا… فما ربحت تجارتهم»
عاقبتِ مؤمن، هدایت؛ «على هدىً من ربّهم» و سرانجام منافق، انحراف است. «ما کانوا مهتدین»
منافقان به اهداف خود راهى نمى‏یابند. «ما کانوا مهتدین»