مهلت غیرقابل تمدید سربازان غایب؛ جریمه غیبت ۱۷۶ هزار نفر واریز شد

[ad_1]


جانشین رئیس سازمان وظیفه عمومی با اشاره به آخرین جزئیات از اجرای طرح پرداخت جریمه غیبت سربازی، نسبت به غیرقابل تمدید بودن مهلت ۴ روزه باقی مانده برای ثبت نام در مرحله دوم این طرح هشدار داده و از واریز جریمه توسط ۱۷۶ هزار نفر از متقاضیان خبر داد.

[ad_2]

لینک منبع