امین آصفی: اقتصاد مقاومتی راهکار برون رفت از مصائب اقتصادی است.

 

1.jpg

سال اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل

امین آصفی ، فرمانده پایگاه ویِژه امام حسن مجتبی(ع) در گفتگو با خبرگزاری صالحین تهران بزرگ گفت : اقتصاد مقاومتی راهکار برون رفت از مصائب اقتصادی است.

در موضوع اقتصاد مقاومتی تعابیر متنوع و متفاوتی در ادبیات اقتصادی رایج شده است. اقتصاد مقاومتی یعنی آن اقتصادی که در شرایط فشار، در شرایط تحریم، در شرایط دشمنی ها و خصومت های شدید می تواند تعیین کننده رشد و شکوفایی کشور باشد. اقتصاد مقاومتی باعث نیرومند کردن اقتصاد در جهت افزایش سرعت رشد اقتصادی و تولید ناخالص واقعی می شود. تعبیری که معنای اصطلاحی (نه لغوی) آن به اقتصاد مقاومتی نزدیک می نماید فنریت اقتصادی است.

برای تحقق اقتصاد مقاومتی نیازمند الزاماتی هستیم که به بخشی از آنها اشاره می نماییم:

thumb_551409

 • اجرای بی‌کم و کاست سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و مردمی کردن اقتصاد
 • استفاده از تولیدات داخلی توسط دولت و نهادهای حاکمیتی و هم آحاد مردم و پرهیز از مصرف کالاهای خارجی
 • استفاده از خدمات نخبگان و افراد برجسته وکارآمد که اثرگذاری آنها در تولید علم، هنر و فناوری کشور محسوس باشد.
 • استفاده حداکثری از زمان، منابع و امکانات
 • استمرار سیاست کاهش و قطع وابستگی به درآمد نفت و اتخاذ رویکرد
 • اصلاح الگوى مصرف، جلوگیرى از اسراف، همت مضاعف و کار مضاعف، جهاد اقتصادى، تولید ملى و حمایت از کار و سرمایه‌ ایرانى و جهاد اقتصادی حلقه‌هایى براى ایجاد یک منظومه‌ کامل در زمینه‌ مسائل اقتصادی کشور است.
 • تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط توسط بازار سرمایه و بازار پول به نحوی که منابع مالی لازم برای فعالیت بخش خصوصی فراهم شود .
 • حرکت بر اساس برنامه و پرهیز از تصمیمات عجولانه در عرصه اقتصاد
 • حرکت به سمت اقتصاد مردمی
 • حرکت مداوم و پویا در رشد اقتصادی،
 • حفظ وحدت و همبستگى میان مردم و همچنین میان مسئولان و عدم انعکاس اختلافات میان خود به سطح رسانه‌ها.
 • حمایت از تولید داخلی با مصرف کالای داخلی
 • دولت، قوه‌ مقننه و قوه‌ قضائیه کمک کنند که مردم وارد میدان اقتصاد شوند.
 • رشد و توسعه اقتصادی بر مبنای کارآفرینی