سوره مبارکه عصر (۱)

2decf24e5eeb84ac85b23c4377295614_L

علامه‌ی طباطبایی رضوان الله علیه درباره‌ی این سوره می‌فرمایند: «این سوره تمامى معارف قرآنى و مقاصد مختلف آن را در کوتاه‌ترین بیان خلاصه کرده است. این سوره از نظر مضمون هم می‌تواند مکى باشد و هم مدنی؛ چیزى که هست به مکى بودن شباهت بیشترى دارد.»(تفسیر المیزان، جلد۲۰)

معارف قرآنی را در سه مسأله می‌توان خلاصه کرد: مبدأ‌شناسی، مقصدشناسی، راه‌شناسی؛ این مفاهیم را در صدر و ذیل آیه و در ظاهر و نهان آیه می‌توان یافت -که در ادامه به آن خواهیم پرداخت-و هم‌چنین مقصد قرآن و دین، ایجاد جامعه‌ای سعادتمند و صالح است؛ که این مقصود هم در سراسر آیه پیداست.

* تأملی پیرامون دو آیه‌ی ابتدایی سوره‌ی مبارکه‌ی عصر

وَالعَصرِ: این سوره با قسمی آغاز می‌شود که خداوند در ابتدای سوره آن‌را به منظور توجه به مفهوم مورد بحث در سوره بیان می‌کند. هدف از بیان قسم در قرآن به صورت عام و در این سوره به‌طور خاص، بیان عظمت و اهمیت موضوع مورد بحث و جلب توجه مخاطبان است. آیات و پدیده‌ها عالم را، از جهتی می‌توان به دو دسته‌ی آیات آفاقی و انفسی تقسیم کرد. در بعضی از آیات قرآن کریم و در این سوره خداوند به آیات و پدیده‌های هستی قسم یاد می‌کند. نظیر : شب، روز، ماه، خورشید و… سرّ مطلب آن است که در صورت مکی بودن قرآن، مخاطبان قرآن را افرادی مشرک و بت پرست تشکیل خواهند داد. در این‌صورت خداوند برای دعوت آن‌ها، آن‌ها را به پدیده‌هایی متوجه می‌سازد که نظر هر انسانی را-اعم از مؤمن و کافر- به خود جلب می‌کند. چرا که ملموس و قابل حس است و یک امر دینی صرف محسوب نمی‌شود که قبول آن متوقف بر ایمان باشد. به بیان دیگر می‌توان گفت که خدا می‌گوید برای پی بردن به اینکه عالم را ناظمی واحد تدبیر می‌کند، نظاره‌ی به عالم و تفکر پیرامون اجزای آن، انسان را کفایت می‌کند. لذا آن‌ها را از طریق ارجاع به هستی و اجزای آن متوجه توحید می‌سازد. با این معنا، این آیه شامل یک نکته‌ی معرفتی است و آن اینکه نوع نگاه ما به ذرات و اجزای عالم بایستی ما را به وحدانیت دلالت کند. یعنی چگونه می توان از یک جزء این عالم نظیر عصر و زمان پی به وجود خالقی بی همتا برد. هم‌چنین اگر این سوره مدنی باشد و مخاطبان آن مسلمین، بیان این قسم، یکی از راه‌های شناخت را آن‌ها معرفی می‌کند. راه‌های شناخت بر سه گونه است: تعریف، شناخت از طریق آثار و شناخت از راه متضاد. در این آیه برای شناخت خالق، انسان مؤمن به شناخت آثار خالق یعنی مخلوقات دعوت می‌شود. هم‌چنین با استناد به حدیث «من عرف نفسه فقد عرف ربه»می‌توان گفت انسان از طریق شناخت محیط درونی و بیرونی خود، می‌تواند نسبت به مدبر عالم شناختی پیدا کند. در معانی کلمه‌ی عصر آمده‌است: «منظور از عصر، عصر ظهور رسول خدا(صلى اللّه علیه و آله وسلم )می‌باشدکه عصر طلوع اسلام بر افق مجتمع بشرىو ظهور و غلبه حق بر باطل است.»(تفسیر المیزان، جلد۲۰)هم‌چنین برای کلمه‌ی(عصر) وجوه دیگری نیز ذکر شده‌است. از جمله : آخر روز، نماز عصر، شب و روز، دهر،عصر ظهور مهدى(علیه السلام).(تفسیر المیزان، جلد۲۰). وجه دیگری نیز برای کلمه‌ی (عصر) ذکر شده‌است. عصر در لغت به معنای فشردن است. عصاره یعنی فشرده شده. چون کارها در آستانه غروب جمع و فشرده می‌شود، از این جهت به آستانه غروب عصر گفته‌اند.عده‌ای گفته اند (عصر)یعنی عصاره‌ی خلقت و عصاره‌ی دین. عصاره‌ی دین و خلقت توحید و توجه به ذات احدیت است. این معنا با پیش‌گفتار ابتدای کلام نیز سازگار است. چرا که این سوره تمامی معارف دین را به صورت فشرده و کوتاه دربرمی‌گیرد. و هم‌چنین از آنجا که عصاره و شالوده‌ی دین توحید است این مسئله اشاره‌ی به بحث توحید در این سوره می‌کند.

إنَّ الإنسانَ لَفی خُسرٍ: این آیه ناظر بر سه تأکید است. (إن)که از حروف مشبهه است و دلالت بر تأکید دارد و از اصلی‌ترین ادات آن بشمار می‌آید. (لـ)لامی که بر سر خبر جمله‌ی اسمیه می‌آید، دلالت بر تأکید و بیان اهمیت دارد. هم‌چنین سیاق جمله‌ی اسمیه نیز دلیلی است بر تأکید مضاعف. این تأکیدات با قسمی که در ابتدای سوره آمده‌است همگی دلالت بر اهمیت موضوع مورد اشاره دارد و توجه چندین برابر مخاطب را بایستی به همراه داشته باشد. به این ترتیب این آیه را اینگونه می‌توان معنا کرد: همانا همانا همانا، انسان در خسران است. الف و لام در زبان و ادبیات عرب بر معانی مختلفی می‌تواند حمل شود. الف و لامی که بر سر (الإنسان) آمده‌است، در اصطلاح عرب، الف و لام جنس است. یعنی اشاره به جنس بشر و انسان دارد و همه‌ی انسان‌ها را در بر می‌گیرد. بدین معنا که جنس انسان در خسران و زیان است. به عبارت واضح‌تر خداوند همه‌ی انسان‌ها را در یک دایره‌کلی قرار می‌دهد که ویژگی این دایره اینست که هر آنکه در آن داخل شد، داخل در خسران و زیان شده‌است. این لفظ دلالت بر عمومیت دارد که البته این به معنای اطلاق نیست بلکه استثنا بردار نیز هست که در ادامه سوره به آن اشاره شده‌است. کلمه‌ی (فی) ظرف است ودلالت بر دربرگیری دارد. یعنی انسان را در همه‌ی ابعاد فردی و اجتماعی خسران در برگرفته است و این، خسارت است که بر زندگی او احاطه دارد. به نوعی رابطه اینگونه معنا می‌شود که ظرف خسران است و مظروف آن انسان است. کلمه‌ی (خسر)نیز نکره است. نکره بودن به منظور بیان عظمت و اهمیت موضوع است که تأکیدی است در راستای تأکیدات آیه؛ یعنی انسان در خسرانی عظیم است. و گاه برای بیان مطلق چیزی به کار می‌رود. لذا با این معنا خسران به طور مطلق زندگی انسان را در هر بعدی و در هر جنبه‌ای در برگرفته است و انسان را راه فراری از آن نیست. علامه‌ی طباطبایی می‌فرمایند: «احتمال هم دارد بمنظور تنویع باشدو بفهماند آدمى در نوعى مخصوص از خسران قراردارد غیر خسران مالى و آبرویى. بلکه خسران در ذات که خداى تعالى در باره اشفرموده: الذین خسروا انفسهم و اهلیهم یومالقیمه الا ذلک هو الخسران المبین»(تفسیر المیزان، جلد۲۰)در معنای خسران نیز گفته‌اند: خسران، ضرر و از دست دادن اصل سرمایه است. اصلی‌ترین سرمایه‌هر انسانی، عمر اوست. چون خداوند در ابتدای کلام به زمان قسم یاد کرده‌است این احتمال می‌رود که خسران زمان و عمر انسان‌ها را دربرگرفته است که تبع آن نیز همه‌ی ابعاد زندگی را نیز دربرمی‌گیرد. یعنی انسان نه تنها سودی عائدش نمی‌شود، بلکه ضرر کرده، سرمایه‌ی خود را نیز از دست می‌دهد.

ادامه دارد….