دیدار با اسوه های صبر و مقاومت

thumb2_253969

بسیجیان پایگاه شهید ناطق نوری با خانواده شهید مجتبی قربانی شریف دیدار داشتند.

به گزارش خبرگزاری صالحین تهران بزرگ، از پایگاه مقاومت بسیج ناطق نوری  حوزه ۱۱۶ تبارک  ناحیه مقاومت بسیج قدس ، بسیجیان پایگاه شهید ناطق نوری با خانواده شهید مجتبی قربانی شریف دیدار داشتند.

پدر شهید از فرزندش چنین سخن گفت:مجتبی از کودکی مهربان و خوش اخلاق و با ایمان بود . هرگاه برای نماز جماعت به مسجد می رفتم او نیز با من همراه می شد.

قبل از انقلاب در راهپیمایی ها شرکت می کرد و همیشه گوش به فرمان امام بود. هیچ گاه نماز جمعه اش ترک نمی شد.

با شروع جنگ به کردستان رفت برای سومین بار که عازم شده بود مجروح شد ودر تهران بستری شد.

در پادگان شهید بهشتی مشغول به خدمت شد و در سال ۶۴ در بمبگذاری پادگان شهید بهشتی به شهادت رسید و به آرزوی دیرینه اش رسید.

خاطره برادر شهید: وقتی مجتبی در بیمارستان بستری شده بود روز جمعه به ملاقاتش رفتیم . ولی او روی تختش نبود از پرستاران جویا شدیم ولی آنها هم از او خبری نداشتند. هر کجا را گشتیم اورا پیدا نکردیم بعد از ساعتی مجتبی آمد از حالش پرسیدیم اوگفت: امروز جمعه بود ونماز جمعه خیلی واجب است سرمم را در آوردم و به نماز جمعه رفتم و برگشتم.

مادر در حالی که اشک امانش نمی داد گفت: مجتبی خیلی خیلی مهربان و با ایمان بود هیچگاه نماز جماعت و نماز جمعه اش ترک نمی شد.