استراتژی امام (ره) در مورد اسرائیل/قسمت چهارم

abc177ee6c58a3f1cb63885a9808dc51_L

 لزوم مبارزه با فلسفه وجودی اسرائیل در منطقه

 

آنچه که موجب تاسف بسیار است که ابر قدرت ها به ویژه آمریکا با فریب صدام با هجوم به کشور ما ، دولت مقتدر ایران را سرگرم دفاع از کشور خود نمود تا مجال به اسرائیل غاصب تبهکار دهد تا به نقشه شوم خود که تشکیل اسرائیل بزرگ که از نیل تا فرات است اقدام نماید.
صحیفه نور ، ج ۱۸، ۳۱/۲/۶۲
امروز اسرائیل و دوست صمیمی اش مصر ، در منطقه، در فکر ایجاد یک هسته مرکزی برای نابودی مسلمان ها و ارزش های عالی فکری آنها می باشند ، اخیرا عراق و بعضی سران کشورهای منطقه هم با این طرح موافقت نموده اند . من نزدیک به بیست سال است خطر صهیونیسم بین الملل را گوشزد نموده ام و امروز خطر آن را برای تمامی انقلابات آزادیبخش جهان و انقلاب اخیر اسلامی ایران نه تنها کمتر از گذشته نمی دانم که امروز این زالوهای جهانخوار با فنون مختلف برای شکست مستضعفان جهان قیام و اقدام نموده اند. ملت ما و ملل آزاد جهان باید در مقابل این دسیسه های خطرناک با شجاعت و آگاهی ایستادگی نمایند.
صحیفه نور ، ج ۱۴، ص ۶۳، ۲۲/۱۱/۵۹