استراتژی امام (ره) در مورد اسرائیل/قسمت سوم

f7067fbd602227e1a142c38a47a74e8c_L

 لزوم مبارزه با همه مسلمانان بر علیه اسرائیل

امروز قبله اول مسلمین ، به دست اسرائیل این غده سرطانی خاورمیانه افتاده است . امروز برادران فلسطینی و لبنانی عزیز ما را با تمام قدرت می کوبد و به خاک و خون می کشد . امروز اسرائیل با تمام وسایل شیطانی تفرقه افکنی می کند . بر هر مسلمانی لازم است که خود را علیه اسرائیل مجهز کند.(۱)
وقتی یک میلیارد جمعیت فریاد کرد اسرائیل نمی تواند ، از همان فریادش می ترسد . اگر همه مسلمین که در دنیا هستند الان هستند که قریب یک میلیارد هستند اگر در روز قدس همه بیرون بیایند از خانه ، فریاد بکنند مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل و مرگ بر شوروی ، همین قول مرگ بر شوروی برای آنها مرگ می آورد. جمعیتشان یک میلیارد ، ذخایرشان این همه زیاد که همه دولت ها محتاج به ذخایر شما هستند معذالک شما را وادار می کنند با هم مختلف باشید اختلاف کنید و ذخایرتان را ما ببریم و هیچ کدام صحبت نکنید .
بیانات امام به مناسبت روز جهانی قدس ، صحیفه نور ، ج ۱۲ ، ص ۲۷۶ ، ۱۵/۵/۵۹