مقام معنوى حضرت فاطمه زهرا در کلام مقام معظم رهبرى

705308bcb7167f21bccc1d972404a51d_L

من از جنبه‏ هاى معنوى و روحى و الهى آن بزرگوار حرفى نمى‏ توانم بزنم.

من کوچک تر از این هستم که آن چیزها را درک کنم، حتى اگر کسى هم بتواند درک بکند، نمى‏ تواند آن چنان که حق اوست او را توصیف و بیان کند. آن جنبه‏هاى معنوى یک عالم جداگانه‏اى است.

این چه دانش والایى است؟ این چه معرفت و حکمت بى نظیرى است که خداى متعال به یک زن در سنین جوانى مى‏بخشد؟ این مقام معنوى حضرت زهرا است. این مسائل معنوى تا حدود زیادى به فضایل علمى ارتباط پیدا مى‏کند. ارتباط پیدا مى‏کند به آن چه که از تلاش ‍ فاطمه زهرا ناشى مى‏شود.

عبادت فاطمه زهرا یک عبادت نمونه است. حسن بصرى که یکى از عباد و زهاد دنیاى اسلام است، درباره فاطمه زهرا مى‏گوید: به قدرى دختر پیغمبر  عبادت کرد و در محراب عبادت ایستاد که پاهاى آن بزرگوار از ایستادن در محراب عبادت ورم کرد.

سخنرانى مقام معظم رهبرى در تاریخ ۲۵/۹/۱۳۷۱