اندیشه امام خمینی در مورد امریکا/قسمت ششم

adf5b970a3b6026811f0220b557cfbc6_L

لزوم فریاد همگانى «مرگ بر آمریکا»

 

اگر همه مسلمینى که در دنیا الآن هستند که قریب یک میلیارد هستند،همه از خانه بیرون بیایند، فریاد بکنند «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل»، همین قول براى آن‏ها مرگ مى ‏آورد. ما با فریاد، محمدرضاخان را بیرون کردیم. شما خیال مى‏ کنید با تفنگ بیرون کردیم؟ با فریاد، با «اللَّه اکبر»! این‏قدر «اللَّه اکبر» بر مغز این‏ها کوبیده شد که خودشان را باختند و فرار کردند. از این مملکت رفتند.
مسلمین باید فریاد بزنند، گمان نکنند که فریاد و شعار فایده ندارند. خیر، شعار فایده دارد، اما اگر همه فریاد بزنند. فریاد منِ تنها هیچ ‏چیز نیست. فریاد یک محله، یک شهر هیچ‏ چیز نیست، ما باید هرچه فریاد داریم، به سر این‏ها بزنیم.