معنای حکمت از نظر رهبر معظم انقلاب

83ece112ec70792cd12dae2d991597dc_L

 

حکمت، آن بینشی است که می‏ تواند حقایق را ماورای غشای مادی آن ببیند.

آمیختگی تعلیم با تربیت
تعلیم از تربیت نباید جدا باشد و تعلیم باید آمیخته با تربیت باشد. سعی کنید در مدارس تربیت یک لحظه هم متوقف نشود. البته بهترین شکل کار این است که معلم مربی نیز باشد و در فکر این باشید که در آینده هم معلم و هم مربی باشید.
تربیت بیش از تعلیم
تربیت  پیش از تعلیم انسان را به حرکت درمی‏آورد. اگر تربیت نباشد، بصیرت انسان به کمک او نمی‏آید.
تخصص علمی و تربیت اسلامی؛ در حکم جسم و جان
باید خوب درس خواند و به دنبال انواع تخصص‏ها رفت تا بی‏ناز از این و آن شد و هم تربیت صحیح و اخلاق اسلامی را فراگرفت ؛ که این هر دو در حکم روح و جسم هستند که یکی بدون دیگری بی‏معناست.
تعریف انسان در معیارهای اسلامی
بزرگترین تعریف انسان در معیارهای الهی و اسلامی، عبودیت خداوند است.
حرکت به سوی بی‏نهایت بشرط عبودیت خدا
انسان در جهان‏بینی اسلام، آن موجودی است که می‏تواند در میدانهای علم و دانش و کشف رموز خلقت تا بی‏نهایت پیش برود و این با عبودیت خدا امکان‏پذیر است. اگر طاعت غیر خدا باشد، بالهای انسان بسته‏ میشود و از پرواز در هر رشته‏ای باز خواهد ماند.‏‎