اندیشه امام خمینی در مورد امریکا/قسمت اول

b510e750fde512f056b6b613bbb84f86_L

 

آمریکا کیست؟
آمریکا دشمن شماره اول بشر و ما است

،آمریکاى جهانخوار، بزرگترین دشمن اسلام و مسلمانان جهان مى‏ باشد، آمریکاى حیله ‏گر، دشمن شماره یک است و به خون اسلام و استقلالشان تشنه (است)
آمریکا دشمن شماره یک مردم محروم و مستضعف جهان است. آمریکا براى سیطره سیاسى و اقتصادى و فرهنگى و نظامى خویش بر جهان زیر سلطه، از هیچ جنایتى خوددارى نمى‏ نمایدآمریکا دشمن همه ادیان است حتى مسیحیت، آمریکا اصلاً اعتنا به ادیان ندارد و جز منافع خودش را نمى‏ خواهد، حتى منافع آمریکاییها (را) هم نمى‏ خواهد، منافع دولت آمریکا را مى ‏خواهد.