فرهنگ اقتصاد مقاومتی در بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی/چهارم

453faa6db5789411337f52efd2a74119_L

*الگوی اقتصاد بومی

ما باید بتوانیم قدرت نظام اسلامى را در زمینه‌ى حل مشکلات اقتصادى به همه‌ى دنیا نشان دهیم؛

الگو را بر سر دست بگیریم تا ملتها بتوانند ببینند که یک ملت در سایه‌ى اسلام و با تعالیم اسلام چگونه میتواند پیشرفت کند. ۱۳۹۰/۰۱/۰۱