سردار شرفی: ظرفیت نیروی انتظامی مرکزی برای تأمین امنیت انتخابات به‌کارگیری می‌شود

[ad_1]


رئیس پلیس پیشگیری ناجا با بیان اینکه ناجا برای برگزاری انتخابات سالم و آرام تمهیدات ویژه‌ای اندیشیده است گفت: ظرفیت نیروی انتظامی مرکزی برای تأمین امنیت انتخابات به‌کارگیری می‌شود.

[ad_2]

لینک منبع