اورژانس هوایی در خراسان جنوبی راه‌اندازی می‌شود

[ad_1]


اورژانس هوایی الگوی بسیاری از کشورهای پهناور برای ارائه خدمات به مصدومان و بیماران نیازمند است که ایران نیز نوزدهمین کشور پهناور و استان خراسان جنوبی نیز به عنوان یکی از استان پهناور کشور راه‌اندازی آن احساس می‌شد.

[ad_2]

لینک منبع